Julkaistu 30.4.2024

Metsähallitus korjaa vuonna 2021 julkaistua tietoa koskien luonnontilaisia vanhoja metsiä

Metsähallitus on korjannut 21.5.2021 julkaistua tiedotetta sekä vuoden 2021 yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden seurantaraporttia, joka on julkaistu helmikuussa 2022. Molemmissa julkaisuissa toistuu sama virhe koskien luonnontilaisia vanhoja metsiä Lapin alueella.   

Julkaisun teksti ”Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemiin kohteisiin sisältyy lähes miljoona hehtaaria tuottavaa metsämaata – tästä luonnontilaisia vanhoja metsiä on noin 800 000 hehtaaria” on korjattu muotoon: ”Luonnonsuojelualueisiin ja Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemiin kohteisiin sisältyy lähes miljoona hehtaaria tuottavaa metsämaata – tästä luonnontilaisia vanhoja metsiä on noin 800 000 hehtaaria.” Tekstistä on editointivaiheessa jäänyt pois sana “Luonnonsuojelualueisiin”, mikä muuttaa virkkeen merkitystä.

Virhe tuli Metsähallituksen tietoon vanhoja ja luonnontilaisia metsiä koskevan keskustelun yhteydessä. Virheellisestä tekstistä on voinut saada käsityksen, että kartoituksissa olisi löytynyt noin 800 000 hehtaaria luonnontilaisia vanhoja metsiä luonnonsuojelualueiden ulkopuolelta, kun todellisuudessa lukuun sisältyvät myös luonnonsuojelualueilla olevat metsät, joita on näistä valtaosa. Tähän virheelliseen tietoon on viitattu myös julkisessa keskustelussa, minkä vuoksi kyseisiä julkaisuja on päätetty korjata takautuvasti.   

Korjattu kohta kokonaisuudessaan kuuluu näin:  

“Luontokohteita ja arvokkaita luonnonmetsiä on kartoitettu Lapissa 1990-luvulta alkaen. Kartoitusten tuloksena on syntynyt kattava ekologinen verkosto, joka koostuu lakisääteisistä suojelualueista ja Metsähallituksen omin päätöksin suojelemista kohteista. Luonnonsuojelualueisiin ja Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemiin kohteisiin sisältyy lähes miljoona hehtaaria tuottavaa metsämaata – tästä luonnontilaisia vanhoja metsiä on noin 800 000 hehtaaria.” 

Metsähallitus pahoittelee virhettä. 

Korjatut julkaisut: 

Tiedote 21.5.2021: Metsähallitus inventoi Lapin luonnontilaisia metsiä

Julkaisu: Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet ja omistajapoliittiset tavoitteet. 2021 seurantaraportti.