Julkaistu 29.6.2020

Metsähallitus julkaisi ammattilaisille suunnatut ohjeet sairaana tai vammautuneena löytyneen saimaannorpan hoitamiseksi – kansalaisia pyydetään ilmoittamaan sairaista norpista

Metsähallitus on julkaissut viranomaisille ja eläinlääkäreille suunnatut ohjeet sairaana tai vammautuneena löytyneen saimaannorpan hoitamiseksi. Hoitosuosituksessa on myös toimintamalli lyhytaikaiseen hoitotarhaukseen ja eläinlääkintään. Hoidon lähtökohtana on, että se voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin norpan omassa elinympäristössä ja että leimautuminen ihmiseen on vähäistä. Ehdoton perusperiaate on, että toipuneet yksilöt vapautetaan takaisin luontoon niin pian kuin se hoidon näkökulmasta on mahdollista.

Saimaanorppa ui vedessä.
Kuva: Miina Auttila.

Sairaita tai vammautuneita saimaannorppia havaitaan pääosin yleisöilmoitusten kautta. Norppia on hoidettu tapaus kerrallaan Metsähallituksen Luontopalvelujen ja eläinlääkärien toimesta. Pääsääntönä on ollut pyrkiä pitämään saimaannorppakanta mahdollisimman luonnontilaisena. Ensimmäistä kertaa kesällä 2019 Saimaalla onnistuttiin väliaikaisen tarhauksen avulla hoitamaan yksi kuutti vapautuskuntoon. Tässä yhteydessä havaittiin tarve luoda uusi selkeä ohje sairaiden norppien hoitoon.

On tärkeää, että vastuutahot ovat selvät ja ohjeistus on yhtenäistä ja kaikkien toimijoiden tiedossa ja että käytössä on vain yksi toimintamalli. Jo saatujen kokemusten perusteella on voitu todeta, että sairaana löydetyn norpan hoito on ollut tuloksellista. Lainsäädännössä on olemassa myös velvoite avuttomassa tilassa olevien luonnonvaraisten eläinten auttamiseksi.

Ilmoita sairaasta tai vammautuneesta norpasta Metsähallitukselle

Jos näet norpan luonnossa, seuraa sen käyttäytymistä kiikarilla, mieluiten vähintään 100 metrin etäisyydeltä. Jos norppa vaikuttaa apaattiselta, ei liiku ja pitää päänsä koko ajan alas painettuna tai jos norpassa voi selkeästi havaita ulkoisia vaurioita, voit vähintään 15 minuutin tarkkailun jälkeen varovasti lähestyä norppaa. Jos norppa ei reagoi läsnäoloosi viimeistään 5–10 metrin etäisyydeltä, on syytä epäillä jotakin olevan vialla. Tarkkailtuasi norppaa lähietäisyydeltä muutaman minuutin ajan voit varmistua sen voinnista. Norppaan ei saa koskea käsin tai millään välineellä. Mikäli päädyt tarkkailun perusteella siihen, että norppa ei ole kunnossa, ilmoita asiasta puhelimitse Metsähallitukselle, numeroon 0206 39 5000.

Ilmoita mitä olet havainnut ja mihin aikaan. Myös mahdollisimman tarkka sijaintipaikka on tarpeen ja tietenkin omat yhteystietosi. Jos mahdollista, ota kuva norpasta. Ilmoituksen tehtyäsi jätä norppa rauhaan. Voit seurata sitä kiikaroimalla vähintään 100 metrin etäisyydeltä. Asiantuntijat tarkastavat tilanteen mahdollisimman pian ja tekevät päätöksen jatkotoimista. Tarvittaessa he ottavat myös sinuun yhteyttä lisätietojen saamiseksi.

Jos havaitset kuutin jäällä, ole entistäkin varovaisempi. On aivan normaalia, että emo jättää kuutin jäälle tai rantakivelle useiksi tunneiksi. Tätä tapahtuu erityisesti talvina, jolloin lumipesä on rikkoutunut tai sitä ei ole ollut mahdollista tehdä lainkaan. Jos kuutti ei ole liikkunut kuuteen tuntiin eikä emo ole käynyt paikalla, ilmoita tilanteesta yllä mainitun ohjeen mukaisesti Metsähallitukselle. Kuuttia ei saa lähestyä lähietäisyydelle.

Näillä toimilla tarkistat, onko norppa avun tarpeessa, mutta et liikaa häiritse sitä. Täytyy muistaa olla varovainen myös siksi, ettet tietämättäsi tartuta jotain tautia norppaan tai ettei tauti tartu norpasta sinuun.

Lisätietoja