Julkaistu 4.5.2023

Metsähallituksen Luontopalvelut ja Kuhmon kaupunki tarkastelevat hyvässä yhteistyössä luontokeskus Petolan tulevaisuutta

Metsähallituksen Luontopalvelut on jo pidemmän aikaa tarkastellut luontokeskus Petolan tulevaisuutta Kuhmossa. Tarkastelussa ovat olleet uudet toimintatavat ja mahdollisuudet toiminnan muuttamiseksi palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla nykyaikaa esimerkiksi digitaalisella asiakasneuvonnalla.

Digitaalinen asiakasneuvonta tarkoittaa muun muassa www.luontoon.fi-sivuston ylläpitoa ja kehittämistä sekä esimerkiksi sosiaalisen median kanavia.

Petolan toiminnasta ja luontokeskuksesta, kuten muistakin Kuhmon Tönölässä sijaitsevista rakennuksista, vastaa ja ne omistaa Luontopalvelut. Luontopalvelut tarkastelee mahdollisuuksia luopua kyseisistä neljästä kiinteistöstä, joihin kuuluvat luontokeskus, kaksi toimistorakennusta ja majoitustiloja.

Vuodelta 1990 oleva laki Ystävyyden puistosta linjaa, että Kuhmossa järjestetään opastusta, tutkimusta ja työpaikkoja luonnonsuojelun parissa. Tarkalleen ottaen laissa Ystävyyden puistosta (488/1990) todetaan seuraavaa kuudennessa (§ 6) pykälässä: ”Henkilöstö sekä opastus- ja tutkimuskeskus. Ystävyyden puiston tutkimusta, hoitoa, käyttöä ja valvontaa sekä puistossa tapahtuvaa opastusta varten perustetaan tarpeellinen lukumäärä virkoja ja otetaan työsopimussuhteista henkilökuntaa. Kuhmon kaupunkiin perustetaan Ystävyyden puiston opastus- ja tutkimuskeskus.”

Lain noudattaminen on lähtökohta kaikelle Metsähallituksen toiminnalle, myös tarkastellessa luontokeskus Petolan tulevaisuutta. Laki ei salli toiminnan lopettamista Kuhmossa, eikä tämä ole Luontopalvelujen tavoite.

Petolan kävijämäärät ovat nykyisin pienet, noin 6 000 kävijää vuodessa, minkä vuoksi tiukkenevassa taloudessa tilannetta tarkastellaan kriittisesti. Luontopalvelut toimii valtion budjetin mukaisella rahoituksella ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa. Petolan tulevaisuudesta on keskusteltu myös ympäristöministeriön kanssa. Linjaus on ollut, että Petolan tulevaisuutta tulee tarkastella lain mukaisesti sekä hyvässä yhteistyössä kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Tätä tarkastelua on käyty Kuhmon kaupungin kanssa vuosien varrella keskustellen Petolan tulevaisuudesta hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä. Yhteisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka palvelisivat kaikkia osapuolia, niin Kuhmon kaupunkia kuin Luontopalveluja. Keskustelut ja tulevaisuuden suunnittelu jatkuu Kuhmon kaupungin ja Luontopalvelujen kesken, viimeisin palaveri asiasta on pidetty kaupungin johtoryhmän ja Luontopalvelujen kesken 3.5.2023.

– Ymmärrämme hyvin luontokeskus Petolan merkityksen osana Kuhmon kaupunkia. Yksi ratkaisu meille voisi olla esimerkiksi eri toimijoiden tai yrittäjien yhteistyö. Joka tapauksessa asiakkaat palvellaan aiempaan hyvään tapaan meidän toimestamme myös jatkossa. Metsähallitus on jatkossakin vahvasti läsnä Kuhmossa, virkistyskäyttöpäällikkö Sari Alatossava Metsähallituksen Luontopalveluista toteaa.

Kuhmon kaupungilla on tavoitteena kehittää Kalevalan aluetta ja tehdä siitä Kuhmon matkailun keskus. Kehittäminen on osa kaupungin hanketta nimeltään ”Kalevankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun näkökulmista”.

– Alueen kehittämistä pidetään tärkeänä koko Kuhmon elinkeinokentässä. Haluamme kehittää Kalevalankankaasta matkailun elämyksellisen ”lippulaivan”, jossa järjestetään tapahtumia ja palvellaan niin matkailijoita kuin paikallisia asukkaitakin mahdollisimman hyvin. Tässä kokonaisuudessa Petolalla on merkittävä rooli jatkossakin, Kuhmon vt. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen toteaa.

Metsähallituksen Luontopalvelut hallinnoi ja pitää huolta Kuhmossa noin sadasta kilometristä vaellusreittejä, noin 70 taukopaikasta ja viidestä autiotuvasta asiakasneuvonnan sekä kalastus- ja uralupaneuvonnan lisäksi. Kuhmon kaupunki ja Luontopalvelut huoltaa yhdessä noin 250 kilometriä moottorikelkkauria.

Lisätiedot:

Juhana Juntunen
vt. kaupunginjohtaja, Kuhmon kaupunki
puh. 044 7255 222
juhana.juntunen@kuhmo.fi

Anna-Liisa Pennanen
viestintäpäällikkö, Metsähallitus, Luontopalvelut
puh. 040 5424 799
anna-liisa.pennanen@metsa.fi

Kuhmon luontokeskus Petola (luontoon.fi)

Ks. myös tiedote 28.4.2023: Uutta rakennetaan ja vanhaa puretaan Kuhmossa kesällä 2023