Julkaistu 14.11.2022

Meikon luonnonsuojelualueella raivataan lisää elintilaa jalopuille

Metsähallituksen Luontopalvelut raivaa Meikossa tilaa tammille ja muille jalopuille poistamalla kuusia yhteensä reilun 50 hehtaarin alueella. Kunnostustyöt jatkuvat joulukuun puoliväliin asti. Alueen hoidon tavoitteena on parantaa jalopuiden ja lehtolajien elinolosuhteita.  

Kirkkonummen Meiko on laaja luonnonsuojelualue, jonka yksi erityispiire on jalopuiden eli tammien, lehmusten, vaahteroiden ja jalavien runsaus. Etenkin tammea kasvaa Meikossa monin paikoin runsaasti. Alueella on myös reheviä lehtoja. Lehtometsien kasvillisuuden kerroksellisuus ja monipuolisuus sekä jalopuiden runsaus tarjoavat lukuisille eliölajeille sopivan elinympäristön. 

– Alueen lehdot ja jalopuita kasvavat alueet ovat kuusivaltaistuneet viimeisien vuosikymmenien aikana, ja vanhoille tammille on tarjolla enää vähän valoa ja elintilaa. Siksi osa tammista on nykyisin huonossa kunnossa, kertoo suunnittelija Helena Lundén Metsähallituksen Luontopalveluista.  

Vanhoja lehtipuita, maassa sammalta.
Meikossa jalot lehtipuut ja lehdot tarjoavat elinympäristön monille lajeille. Kuva: Helena Lundén.

Aluetta kunnostetaan poistamalla kuusia, jotta tammien ja muiden jalopuiden säilyminen voidaan turvata. Hoitotoimenpiteillä pyritään säilyttämään hoitokohteet lehtipuuvaltaisina ja valoisina. Toimenpiteet parantavat myös alueella esiintyvien jalopuista riippuvaisten lajien elinolosuhteita. Poistettavat kuuset ovat sekä raivattavia pieniä kuusia jalopuiden alla että kaadettavia isoja kuusia jalopuiden ympärillä. Kaadetut puut jäävät maastoon lahopuuksi. Lahopuu tarjoaa elinympäristön monille hyönteislajeille ja hajottajille.  

Hoitotyöt ovat parhaillaan käynnissä Meikojärven eteläpuolella Vitträsk-lammen länsipuolella. Työt saatetaan päätökseen tämän vuoden osalta joulukuun puoliväliin mennessä. Jalopuita ja lehtoja hoidetaan yhteensä reilun 50 hehtaarin alueella. Töitä suorittavat Metsähallituksen omat työntekijät sekä Metsähallituksen urakoitsijat.  

– Osa hoitotöistä tapahtuu aivan reittien varrella, mutta polkuja voi kuitenkin käyttää normaalisti, ja mitään reitinosaa ei suljeta töiden vuoksi. Alueella, missä toimenpiteitä tehdään, on merkitty puita erivärisillä kuitunauhoilla. Toivommekin, että kävijät antavat nauhojen olla eivätkä poista niitä puista, sanoo Lundén. 

Tulevana vuonna kuusia poistetaan mahdollisesti myös koneellisesti hakkuulla Korsolammelle ja Siuntion puolelle menevän tien vierustalta. Nyt käynnissä olevat työt ovat kaikki henkilötyönä tehtäviä. 

Meikon luonnonhoitotyö toteutetaan osana Rannikko-LIFE-hanketta, jossa hoidetaan rannikon suojelualueiden luontoa.  

Lisätietoja:  Suunnittelija Helena Lundén / Metsähallitus, helena.lunden@metsa.fi, puh. +358 40 753 8153  

Euroopan unionin LIFE-rahaston, Natura 2000 -alueiden ja Rannikko-LIFE-hankkeen tunnukset