Julkaistu 28.5.2021

Luonnonsuojelullisista syistä liikkumisrajoituksia Oulangan Pähkänänkalliolle sekä Rukan Juhannuskalliolle

Oulangan kansallispuistossa Pähkänänkallion alueella sekä Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueeseen kuuluvalla Juhannuskallion alueella (Rukalla) rajoitetaan ihmisten liikkumista uhanalaisen muuttohaukan pesimärauhan turvaamiseksi. Liikkumisrajoitukset on kirjattu Oulangan kansallispuiston ja Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen järjestyssääntöihin ja rajoitukset astuvat voimaan välittömästi.

Järjestyssääntöjen myötä liikkuminen on kielletty Pähkänänkalliolla, sen läheisellä Koivumutkan alueella ja osalla Juhannuskallion aluetta 1.4.–15.8. välisenä aikana. Rajoitukset astuvat voimaan välittömästi.

Rukan Juhannuskalliolla pääsee käymään rajoitusaikanakin sinne vievää opastettua retkeilyreittiä pitkin, mutta liikkumista jyrkänteen lähialueella ja kallion rinteessä rajoitetaan.

Ihmisten liikkuminen on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti Pähkänänkallion ja Juhannuskallion alueilla, mikä on aiheuttanut häiriötä muuttohaukan pesintään. Erityisesti Pähkänänkalliosta on viime vuosien aikana tullut suosittu käynti- ja kuvauskohde, vaikka sinne ei mene varsinaista opastettua reittiä.

Metsähallitus päivittää opasteisiin tiedot uusista rajoituksista ja rajoitusosat merkitään maastoon.

Metsähallitus on antanut päätökset Oulangan kansallispuiston ja Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen järjestyssäännöistä luonnonsuojelulain 20 §:n nojalla. Järjestyssäännöt on määrätty tulemaan voimaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Rajoitusten välitön voimaantulo on tarpeen uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan muuttohaukan pesinnän turvaamiseksi.

Muuttohaukka hävisi Suomesta lähes sukupuuttoon 195001970-lukujen tienoilla ympäristömyrkkyjen takia. DDT:n ja PPC:n kieltämisen jälkeen kanta on hitaasti kasvanut, mutta laji on edelleen uhanalainen (uhanalaisluokituksen mukaan vaarantunut).

Päätökset on kuulutettu Metsähallituksen verkkosivuilla, jossa ne pidetään nähtävillä 1.7.2021 saakka.

Uusista liikkumisrajoituksista löytyy lisätietoa luontoon.fi-verkkopalvelusta: