Julkaistu 21.1.2020

Lounaisrannikon matkailuyrityksiä sparrataan vastuulliseen toimintaan

Matkailuyritysten on entistä paremmin kannettava vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista. Yrityssalon, Kemiönsaaren, Paraisten ja Metsähallituksen yhteinen Coastal Bootcamp -hanke valmentaa matkailuyrityksiä vastuulliseen toimintaan ja viestintään sekä kestävien lähimatkailu- ja retkeilypalveluiden kehittämiseen.

Matkailun yhteistyön kehittämishanke Coastal Bootcamp järjestää kolme kestävän matkailun sparraustapahtumaa hankealueen matkailuyritysten edustajille. Sparrauksissa perehdytään Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan, joka helpottaa kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksumista. Ohjelma tarjoaa kestävän toiminnan jatkuvan kehittämisen mallin, uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

– Sparrauksissa annetaan käytännönläheisiä vinkkejä siitä, miten taklata ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja merten muoviroskaantumista. Valmennuksissa kannustetaan yrityksiä myös sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden huomioimiseen toiminnassaan, sanoo suunnittelija Päivi Pälvimäki Metsähallituksen Luontopalveluista.

Sparrauksissa Kemiönsaaressa tammikuussa ja Paraisilla helmikuussa paneudutaan vastuulliseen viestintään. Visit Finlandin asiantuntijalta Anu Nylundilta saamme kuulla, millä eri tavoin matkailuyritys voi kertoa vastuullisesta toiminnastaan tehokkaasti asiakkaille ja sidosryhmille. Selkeä viestintä vastuullisuudesta puhuttelee matkailijan omaa arvomaailmaa – vastuullisuus voi olla matkailijalle tärkein valintakriteeri lomakohdetta tai yrityksen palveluita valittaessa. Lisäksi valmennuksessa ideoidaan alueelle uusia kestäviä lähimatkailu- ja -retkeilypalveluita erä- ja luonto-opas Mia Sinisalon johdolla.

Kolmannessa sparrauksessa huhtikuussa keskitytään matkailuyrittäjien ja Metsähallituksen välisen yhteistyöhön kehittämiseen sekä kestävän retkeilyn käytöntöihin alueen kansallispuistoissa. Metsähallituksen asiantuntijat kertovat, mitä vaikutuksia Teijon ja Saaristomeren kansallispuiston kasvavalla vierailijamäärällä on kansallispuistojen luonnolle ja miten luonnon virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua sovitetaan yhteen tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Suunnittelija Päivi Pälvimäki, Coastal Bootcamp -hanke, Metsähallitus
paivi.palvimaki(at)metsa.fi, puh. 040651 2122

Kemiönsaaren tilaisuus järjestetään tiistaina 28.1.2020 klo 10–17.30.
Paraisten tilaisuus järjestetään maanantaina 24.2.2020 klo 9–16.30.