Julkaistu 25.4.2023

Loukku laukeaa, vesilinnusto hyötyy – vieraspetopyynti auttaa luonnon monimuotoisuutta Puurijärvi-Isosuon kansallispuistossa

Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen Eräpalveluiden Helmi-vieraspetohankkeessa minkin ja supikoiran pyyntikohteisiin kuuluu myös kansallispuistoja. Satakunnassa ja Pirkanmaalla sijaitsevassa Puurijärvi-Isosuon kansallispuistossa vieraspetojen pyynnille on pitkät perinteet, jotka parantavat lintujen pesimismahdollisuuksia.

Helmi-vieraspetohanke on tuonut pienpetojen pyyntiin uusia mahdollisuuksia: Puurijärvi-Isosuon kansallispuistoon ja sen ympäristöön on hankkeessa rajattu reilun 6000 hehtaarin alue, jolla vieraspetojen kannat pyritään tehokkaalla pyynnillä laskemaan mahdollisimman alas. Tavoitteena on turvata alueen linnustolle vieraspedoton pesimäaika.

Hankkeessa mukana olevat seitsemän paikallista metsästäjää ovat pyytäneet alueella pitkään ja seuranneet alueen luontoa.

– Puurijärven alueen pyyntiryhmä on mukana oikealla asenteella ja kovalla ammattitaidolla. Hankkeessa mukana olevilla pyytäjillä on runsaasti erilaista koirakalustoa ja näkemystä myös loukkujen sijoittelusta. Tästä osoituksena on 44 supikoiran ja 13 minkin saalis hankealueelta ensimmäisen pyyntisyksyn ajalta, kertoo Metsähallituksen metsästyksen asiantuntija Harri Forsten.

Helmi-hanke tuo apua suoraan käytännön pyyntiin

Minkin ja supikoiran määrien laskuun lintuvesillä tarvitaan osaavaa ja järjestelmällistä pyyntiä useilla eri menetelmillä. Pyytäjien on päästävä toimimaan koko pyyntikohteella.

Toimivalla ja nykyaikaisella pyyntikalustolla voidaan myös merkittävästi vähentää työhön käytettyä aikaa. Puurijärven kohteelle on Helmi-hankkeen toimesta hankittu 25 minkkiloukkua, 10 loukkuhälyttimillä varustettua supikoiraloukkua ja viisi riistakameraa koirilla tapahtuvan supikoirapyynnin avuksi.

– Tuhansien eurojen apu pyyntilaitteisiin on tuonut lisätehoa ja säästää aikaa pyyntityössä. Erityisen hienoa on Helmi-hankkeen myötä saatu uusi poikkeuslupa, jonka myötä pyyntiryhmä voi pyytää vieraspetoja koko kansallispuiston alueella, toteaa Puurijärven pyyntiryhmän vetäjä Kari Heino.

Pienpetopyyntiä linnuston vuoksi

Puurijärvi kuuluu Suomen tärkeimpiin lintualueisiin ja Isosuo on linnustoltaan erittäin arvokas. Puurijärvi-Isosuon kansallispuistossa on tehty vuosien saatossa mittavia toimenpiteitä, joilla on pyritty parantamaan alueen linnuston elinoloja ja poikasmenestystä.

Vuonna 2010 tehdyt toimenpiteet vedenpinnan nostamiseksi paransivat huomattavasti alueen linnustoarvoja. Paikallisten pyytäjien mukaan vedenpinnan nosto vähensi myös supikoirien elinaluetta kaislikoissa.

Vieraspetojen pyynti onkin Helmi-elinympäristöohjelmassa osa laajaa keinovalikoimaa linnuston elinolosuhteiden parantamiseksi.

– Helmi-pyyntien tarkoitus on vähentää minkkien ja supikoirien määrää niin, että sillä on positiivinen vaikutus alueen vesilintujen poikastuottoon. Jos linnustollisesti arvokkaat kansallispuistot jäisivät vaille pyyntityötä, muodostuisi niistä pakopaikka haitallisille vieraspedoille. Se olisi karhunpalvelus alueen luonnolle, toteaa Metsähallituksen projektipäällikkö Mikko Toivola.

Faktalaatikko: Pienpetojen pyynti auttaa myös kansallispuistojen luontoa

  • Kansallispuistoissa ja muilla valtion luonnonsuojelualueilla metsästys on pääsääntöisesti kielletty. Vieraspetojen pyynti vaatii aina erillisen luvan. Kansallispuistojen järjestyssäännöissä on kerrottu, miten alueella on metsästys sallittu.
  • Vieraspetoja, kuten minkkiä, pyydetään esimerkiksi Saaristomeren kansallispuistossa tehostetusti. Pyyntiä tekevät erikoistuneet pyyntiryhmät, ja pyyntialueet rakennetaan niin, että linnustollisesti tärkeitä laajoja alueita saadaan vieraspedoista mahdollisimman vapaaksi.
  • Vieraspetoja pyydetään pyyntimuotoihin koulutettujen koirien avulla ja pienpetoloukuilla. Virkistyskäyttökohteilla Helmi-vieraspetohankkeen pyynneistä tiedotetaan tietotauluin. Lisäksi pyyntilaitteet on merkitty hankkeen tunnuksin. Helmi-hankkeessa pyydetään pienpetoja Puurijärvi-Isosuon ja Linnansaaren kansallispuiston alueilla. Helmi-lintuvesillä pyynti toteutetaan pesimäajan ulkopuolella 1.8.-30.4 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Helmi-vieraspetohankkeesta Metsähallituksessa: https://www.metsa.fi/projekti/helmi-vieraspetohanke/