Haitalliset vieraslajit minkki ja supikoira ovat vakava uhka Suomen vesilintukannoille. Vesilintujen suojelemiseksi Metsähallitus ja Suomen riistakeskus toteuttavat vieraspetojen poistoa Suomen tärkeimmillä lintuvesikohteilla, joita on hankkeessa mukana yhteensä 73. Tavoitteena on koulutettujen pyyntiryhmien avulla tehostaa vieraspetopyyntiä tasolle, jolla vieraspetojen kannat saadaan laskuun ja vesilintujen poikastuotto kasvuun. 

Hanke on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa (ym.fi/helmi).

Hanke alkoi toukokuussa 2021, ja rahoitus on myönnetty vuoden 2023 loppuun saakka. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa pyyntiä 2,5 miljoonalla ja ympäristöministeriö 1,8 miljoonalla eurolla. Metsähallituksen osuus rahoituksesta on noin 1,7 miljoonaa ja Suomen riistakeskuksen 2,6 miljoonaa.

Hoitoalueita eri puolilla Suomea

Hoitoalueet, joilla pyyntiä toteutetaan, sijaitsevat ympäri Suomea. Metsähallituksen 30 pyyntikohdetta sijaitsevat Suomen länsirannikolla, ja ne sisältävät laajoja Metsähallituksen hallinnoimia alueita. Joukossa on erityisen tärkeitä lintulahtia, kuten Liminganlahti Oulun seudulla. Suomen riistakeskuksen 43 kohdetta sijaitsevat Manner-Suomessa ja etelärannikolla. Näillä pyyntikohteilla on paljon linnustollisesti arvokkaita järviä, kuten Siikalahti Parikkalassa.

Pyyntikohteiden olosuhteet vaihtelevat huomattavasti, mikä haastaa etsimään jokaiselle kohteelle sopivimmat pyyntikeinot.

Pyynnillä tavoitellaan kotoperäisen lajiston elvyttämistä

Helmi-vieraspetohanke tukee muiden Helmi-ohjelman toimien kanssa erityisesti taantuneen vesilinnuston toipumista. Monet elinympäristöjen kunnostustoimet jäävät vajaiksi, jos alueilta ei poisteta niillä runsaana esiintyviä vieraspetoja. Minkin ja supikoiran saalistuspaineen poistumisella on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia myös muulle alkuperäisluonnolle, kuten sammakkoeläimille. Useiden lajien elpyminen kestää vuosia, joten pyyntityön on oltava pitkäjänteistä ja jatkuvaa.

Onnistunut vieraspetojen pyynti riippuu ennen kaikkea osaavien pyytäjien työpanoksesta ja sitoutuneisuudesta pyyntiin. Hankkeen tavoitteena on löytää oman alueensa luonnonhoitoon motivoituneita pyytäjiä, joilla on halua olla mukana parantamassa linnuston pesimäedellytyksiä valituilla kohteilla.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Mikko Toivola
Metsähallitus, Eräpalvelut
etunimi.sukunimi@metsa.fi, puh. 0206 39 4383 

Lisätietoa hankkeesta on Metsähallituksen Eräpalvelujen sivustolla (Eräluvat.fi)

Päivitetty viimeksi 25.4.2022