Julkaistu 1.7.2022

Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistojen tulevaisuuteen voi vaikuttaa vastaamalla kyselyyn

Kaikille Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen kehittämisestä kiinnostuneille on avattu karttapohjaiset kyselyt, jotka ovat avoinna 15.8.2022 saakka. Kyselyjen tarkoituksena on koota alueiden käyttäjiltä asiakaskokemuksia ja toiveita Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistojen kehittämisen tueksi.

Kyselyihin on helpointa vastata tietokoneella tai tabletilla, mutta ne toimivat myös älypuhelimessa. Aikaa yhteen kyselyyn vastaamiseen kuluu 10–20 minuuttia. 

– Kyselyissä ei kerätä vastaajia yksilöiviä henkilötietoja eivätkä vastaukset ole yhdistettävissä yksittäisiin henkilöihin. Suunnitelmia on mahdollisuus kommentoida myös perinteisenä lausuntona myöhemmin tänä vuonna, suunnittelija Mari Eskelinen Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo. 

Metsähallituksen Luontopalvelut päivittää Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmia, joilla sovitetaan yhteen alueen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua, virkistyskäyttöä sekä erilaisten käyttäjä- ja sidosryhmien tarpeita. Suunnitelmat ohjaavat Metsähallituksen toimenpiteitä alueilla seuraavien 10–15 vuoden ajan.

Kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmia päivitetään vastaamaan kasvaneisiin käyntimääriin. Suunnitelmat ohjaavat alueen maankäyttöä ja toimintojen sijoittumista, niissä määritellään tulevaisuuden tavoitteet esimerkiksi luonnonhoidolle sekä kestävän käytön rajat. Suunnitelmat päivitetään osana Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Lisätietoja:

Mari Eskelinen, suunnittelija, Metsähallitus Järvi-Suomen Luontopalvelut, puh. 0206 39 4083, mari.eskelinen(at)metsa.fi

Koloveden hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 

Linnansaaren hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 

Yhteinen saimaannorppamme LIFE

 

 

Hankkeen ja rahoittajien tunnukset: Yhteinen saimaannorppamme, Metsähallitus, EU:n Life, Natura 2000 ja Nestorisäätiö.