Julkaistu 24.1.2023

Liito-orava voi joutua kiistakapulaksi maankäytössä ja metsätaloudessa – webinaarit valottavat lajihavaintotietojen käyttöä

Liito-orava-LIFE-hanke järjestää helmikuussa 2023 kaksi avointa webinaaria, joissa kerrotaan kattavasti liito-oravan lajihavaintotiedosta ja sen käytöstä. Webinaarit tarjoavat neuvoja liito-oravan huomioimiseen mm. metsätaloudessa ja kaavoituksessa.

Liito-orava taiteilee ohuilla oksilla syömässä tervalepän norkkoja.
Liito-orava. Kuva: Arto Griinari / Vastavalo.

Webinaarit on suunnattu ensisijaisesti metsissä toimiville ja metsäsuunnittelua tekeville metsäasiantuntijoille, lajihavaintotietoa hyödyntäville asiantuntijoille sekä maanomistajille, mutta kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Webinaarit järjestetään peräkkäisinä tiistaiaamuina 7.2. ja 14.2. klo 8.30–10.30.

Ensimmäisessä webinaarissa käsitellään keskeisiä lainsäädäntöön ja liito-oravan lajihavaintotietoon liittyviä asioita sekä kerrotaan, mitä ELY-keskus, Suomen metsäkeskus ja Lajitietokeskus tekevät liito-orava-asioissa. Toinen webinaari sisältää yksityiskohtaisempaa asiaa neuvonnasta, suojeluvaihtoehdoista ja oikeustapauksista. Asiakokonaisuus koskee liito-oravan huomioimista kaikissa metsissä, joissa lajia tavataan, niin taajamia kuin talousmetsiäkin.

Webinaarien ohjelma

Webinaari 1, tiistai 7.2.2023: Lainsäädäntö, liito-oravan lajihavaintotieto sekä keskeiset viranomaiset ja toimijat

  • Tervetuliaissanat ja johdanto (Metsähallitus Luontopalvelut)
  • Liito-orava – tiukasti suojeltu metsälaji (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
  • Metsänkäyttöilmoitus ja metsälaissa säädetty ilmoitusvelvollisuus (Suomen metsäkeskus)
  • Liito-oravatieto lajitietokeskuksessa – havaintojen haku ja ilmoittaminen (Lajitietokeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus)
  • Keskustelua

Webinaari 2, tiistai 14.2.2023: Neuvonta, suojeluvaihtoehdot ja katsaus oikeustapauksiin

  • Tervetuliaissanat ja johdanto (Metsähallitus Luontopalvelut)
  • Neuvonta, korvaukset ja pysyvä suojelu (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
  • Metsään.fi-palvelu, neuvonta ja määräaikainen suojelu (Suomen metsäkeskus)
  • Katsaus liito-oravaan liittyviin oikeustapauksiin (MTK ry)
  • Keskustelua

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu webinaariin 1 viimeistään maanantaina 6.2. klo 12, ja webinaariin 2 viimeistään maanantaina 13.2. klo 12 Lyyti-rekisteröitymislinkin kautta (lyyti.fi).

Webinaarien Teams Live Event -linkki lähetetään ilmoittautuneille erikseen ennen tilaisuuksia. Osallistumiseen et välttämättä tarvitse Teams-sovellusta eikä erityisosaamista vaadita, vaan toimiva internetyhteys ja -selain sekä kaiuttimet riittävät.

Lisätietoja