Julkaistu 25.11.2022

Lapista löytynyt kahdeksan täysin uutta hyönteislajia

Tieteelle täysin uusista lajeista seitsemän on kärpäsiä ja yksi pistiäinen. Uusien lajien lisäksi Metsähallituksen Luontopalvelujen kartoituksissa on löytynyt 10 hyönteislajia, joita ei ole ennen tavattu Suomessa ja peräti 300 hyönteistä, jotka tunnetaan Suomesta, mutta joita ei ole aiemmin tavattu Lapissa.

Kahden edellisen kesän aikana Luontopalvelut on kartoittanut hyönteisiä erityisesti Keski- ja Itä-Lapin suojelualueilla. Ei ole yllätys, että tieteelle tuntemattomia uusia hyönteislajeja löytyy Suomesta ja myös Lapista.

Kahden lähekkäisen puunrungon välissä suppilomainen pyydys ja sen alla purkki, jota ihminen pitelee, taustalla poltettua mäntymetsää.
Metsähallituksen suunnittelija, hyönteiskartoittaja Eerikki Rundgren asentamassa pyydystä ennallistamispolttokohteella Urho Kekkosen kansallispuistossa 2021. Kuva: Eerikki Rundgren.

– Hyönteisissä lajien levinneisyys ja yleisyys tunnetaan huonosti varsinkin täällä Lapissa. Viranomaistyönä kartoituksia tehdään harvakseltaan. Lapissa kartoitukset ovat aina olleet pitkälti vapaaehtoisten lajiasiantuntijoiden harteilla. Tämän lisäksi ne asiantuntijat, jotka osaavat tunnistaa mahdollisen tieteelle uuden lajin, ovat Suomessa monien lajiryhmien osalta laskettavissa yhden käden sormilla, hyönteiskartoituksia Lapissa tehnyt Metsähallituksen Luontopalvelujen suunnittelija Eerikki Rundgren kertoo.

Lapissa Metsähallituksen Luontopalvelut on tehnyt hyönteiskartoituksia nyt projektiluonteisesti kahtena kesänä. Osa kartoituksista on tehty osana Beetles LIFE -hanketta, jossa on luotu elinolosuhteita metsäpaloja vaativille lajeille.

Kärpäset ja pistiäiset pölyttävät Lapissa hilloja ja muita suomarjoja

Kärpäset ja pistiäiset ovat hyönteisryhmistä lajirikkaimpia. Siksi on luonnollista, että uusia hyönteislajeja löytyy nimenomaan näistä ryhmistä.

Pistiäisillä ja varsinkin kärpäsillä on Lapissa tärkeä rooli pölyttäjinä erityisesti soilla.

– Kimalaisista on puhuttu paljon viime vuosina, mutta myös monilla kärpäsillä ja näistä varsinkin kukkakärpäsillä on oma roolinsa pölyttäjinä. Todella suuri merkitys niillä on esimerkiksi Lapin soiden hillasatojen onnistumisessa.

– Vielä emme kuitenkaan osaa sanoa juuri mitään nyt löydettyjen hyönteisten roolista pölyttäjinä tai osana muuta luonnon ekosysteemiä, Rundgren sanoo ja jatkaa, että kaikilla lajeilla on kuitenkin oma paikkansa ja yleensä myös tärkeä merkityksensä.

Seuraavaksi Lapista löydetyt uudet lajit on tarkoitus kuvata tieteelle. Tieteelliseen kuvaamiseen osallistuu myös ulkomaalaisia tutkijoita. Toivottavasti jo ensi vuonna ainakin osa uusista lajeista tulee kuvatuksi ja saa näin itselleen myös nimen.

Alueita, joissa hyönteiskartoituksia on tehty:

Lisätietoa medialle:

Suunnittelija Eerikki Rundgren, Metsähallitus, Luontopalvelut: p. 050 3264816, eerikki.rundgren@metsa.fi

Beetles LIFE -hanke