Julkaistu 2.5.2024

Korpisenkankaan tuulivoimahanke ei etene Leppävirralla ja Joroisissa

Metsähallitus jätti tammikuussa 2023 Leppävirran ja Joroisten kunnille kaavoitusaloitteen Korpisenkankaan tuulivoimahankkeesta. Maanpuolustuksellisista syistä hankkeen kehitys keskeytyi kesällä 2023. Tämän jälkeen hankkeesta tehtiin uusi suunnitelma, mutta silläkään ei ole edellytyksiä jatkoon.

– Lähestyimme Puolustusvoimia uudella tuulivoimaloiden sijoittelusuunnitelmalla. Samalla tuulivoimaloita madallettiin 50 metriä ja määrää pienennettiin 24:stä 11:een. Tuulivoimalat pyrittiin sijoittamaan siten, että vaikutus Puolustusvoimien ja aluevalvonnan toiminnalle olisi vähäinen. Toimenpiteistä huolimatta saimme uuden kielteisen päätöksen. Tämän vuoksi meillä ei ole tällä hetkellä edellytyksiä käynnistää hankekehitystä uudelleen, Metsähallituksen tuulivoiman portfoliopäällikkö Joni Lehto kertoo.

– Seuraamme aktiivisesti toimia tuulivoiman hankekehityksen mahdollistamiseksi Itä-Suomessa ja osallistumme itse myös suunnitteluun mm. erilaisten työryhmien kautta, Lehto kertoo.

– Odotamme myös puolustusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön aluevalvonnan ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamista selvittävän työryhmän tuloksia. Työryhmän toimikausi päättyy 30.6.2024.

https://tem.fi/-/tyoryhma-edistamaan-tuulivoimahankkeita-itaisessa-suomessa

– Leppävirran ja Joroisten kunnilla on vahva tahtotila kehittää alueilleen tuulivoimaa ja muutoinkin teknistaloudelliset olosuhteet ovat siellä hyvät. Seuraamme Metsähallituksessa toimintaympäristön kehittymistä ja jos siinä tapahtuu muutoksia, olemme valmiita katsomaan uudestaan valtion alueita tuulivoiman näkökulmasta voimassa olevan tai vireillä olevan maakuntakaavan mahdollistavassa mittakaavassa, Lehto sanoo.

Lisätiedot

Joni Lehto, Portfoliopäällikkö, Metsähallitus, joni.lehto@metsa.fi, +358 40 356 3175

Metsähallituksella on pitkä kokemus maatuulivoimahankkeiden kehittämisestä eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä meillä on maa-alueilla aktiivisessa hankekehityksessä viisi omaa tuulivoimapuistoa sekä yksi yhteishanke Neova Groupin kanssa, kaksi yhteishanketta ABO Windin kanssa ja kolme yhteishanketta Pohjan Voiman kanssa. Lisäksi kehitämme isoja merituulivoimahankkeita.

Maatuulivoima on edullisinta uusiutuvaa energiaa ja sillä on tärkeä rooli niin energiaomavaraisuudessa, fossiilisista polttoaineista luopumisessa kuin paikallistalouden turvaajana.

Lue lisä tuulivoimatoiminnastamme: https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/

Metsähallituksen aikaisemmat tiedotteet Korpisenkankaan hankkeesta:

29.6.2023 Leppävirralla ja Joroisissa sijaitsevan Korpisenkankaan tuulivoimahankkeen kehitys keskeytyy

18.1.2023 Metsähallitus suunnittelee tuulivoimapuistoa Leppävirran ja Joroisten kuntien alueelle Korpisenkankaalle