Julkaistu 14.10.2020

Korona siirtää eteenpäin luonnonsuojelualueen valmistelua Merenkurkussa

Ympäristöministeriö ja Metsähallitus ovat huomioineet Vaasan seudun koronatilanteen Merenkurkun suojelualueen valmistelussa. Merenkurkkuun suunnitellun luonnonsuojelualueen alustavaa rajausta on myös supistettu ja valmisteluvaiheessa ja suunniteltuun alueeseen sisältyy noin 2900 hehtaaria maata ja 56 000 hehtaaria vettä.

Ympäristöministeriö ja sitä valmistelussa tukeva Metsähallitus siirtävät viisi viikkoa eteenpäin ensi viikolle suunniteltuja kuulemistilaisuuksia. Jos koronatilanne paranee, kuulemistilaisuudet järjestetään viikoilla 48 ja 49. Jos terveystilanne ei edelleenkään mahdollista tilaisuuksien järjestämistä turvallisesti, tilaisuudet siirretään alkuvuoteen 2021.

Tilaisuudet järjestetään jokaisessa kunnassa, jotka kuuluvat suunniteltuun suojelualueeseen. Tilaisuuksissa kuullaan ja keskustellaan paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa, ja tavoitteena on saada mahdollisimman laajasti tietoa millaisia tarpeita alueen käyttöön ja hoitoon kohdistuu. Näkemyksiä kysytään myös maakuntaliitolta, kunnilta, viranomaisilta, mm. alueen yhdistyksiltä ja kansalaisjärjestöiltä sekä alueiden vuokraajilta.

Suunnittelun kohteena olevaa aluetta on alustavissa valmisteluissa pienennetty siten, että aiemmin maailmanperintöalueesta mukana ollut suojeluohjelmiin kuulumaton merialue on otettu pois.  Suunnittelussa olevaan alueeseen sisältyy vain valtioneuvoston hyväksymiin suojeluohjelmiin ja Natura 2000 –verkostoa on kuuluvia alueita, muutamaa yksittäistä kiinteistöä lukuun ottamatta.

Alueen kartat on julkaistu Metsähallituksen verkkosivulla.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, puh. 050 4077 323, leila.suvantola@ym.fi
Aluepäällikkö Mikael Nordström, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, puh. 0206 39 4654, mikael.nordstrom@metsa.fi