Julkaistu 1.10.2020

Kirkkonummen Finnträskin komeaa korpiluontoa palautetaan ennallistamalla

Finnträskin Natura-alue Kirkkonummen itäosassa on monipuolinen ja laaja metsäalue, jonka luontoa autetaan säilymään kunnostamalla niitä osia, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty kuivattaa metsätalouskäyttöön ojittamalla.

Työt ovat alkaneet suoalueella ojien tukkimisella. Jo aiemmin on tehty pienpuuston raivausta ojalinjoilta, jotta kaivinkone pääsee liikkumaan alueella. Finnträskin ennallistaminen eli palauttaminen lähemmäs luonnontilaa tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Korpikuusikon lajeja takaisin

Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja. Finnträsketin ennallistettavat kohteet ovat suurimmilta osin korpia ja rämeitä.

Ennallistettavat alueet ovat olleet luonnontilassa kuusivaltaisia mustikkakorpia ja mäntyvaltaisia, suopursua kasvavia rämeitä. Rämeet ovat säilyneet ojituksesta huolimatta melko luonnontilaisina, mutta etenkin alueen korvet ovat muuttuneet kasvillisuudeltaan ojituksen seurauksena, ja suolajien tilalle on tullut metsälajeja.

– Ennallistamisen odotetaankin elvyttävän alueen taantunutta korpilajistoa, sanoo suunnittelija Helena Lundén Metsähallituksesta.

Lähekkäin kasvavia suuria kuusia ja maassa sammalta ja maatuvia puunrunkoja.
Kirkkonummen Finnträskin vanhaa metsää vuonna 2019. Kuva Helena Lundén.

Alueen suot ennallistetaan nyt syksyllä 2020. Ennallistettavan alueen pinta-ala on yhteensä hiukan yli 9 hehtaaria ja kaivinkonetyöt kestävät noin viikon.

Alueella ei ole merkittyjä polkuja tai muuta virkistyskäytön rakenteita. Alueella satunnaisesti liikkuvia marjastajia ja sienestäjiä pyydetään huomioimaan, että täytetyt suo-ojat saattavat upottaa ja ennallistettujen alueiden vettymisen seurauksena puustoa saattaa kuolla, mikä voi hankaloittaa paikoin liikkumista alueella tulevina vuosina.

Lisätietoja:
Suunnittelija Helena Lundén, Metsähallitus, puh. 040 7538153; helena.lunden(at)metsa.

  • Finnträskin Natura 2000 -alue (ymparisto.fi)
  • Hydrologia-LIFE: Euroopan unionin rahoittamassa Hydrologia-LIFE-hankkeessa turvataan Suomen arvokkaimpia kosteikkoja vuosina 2017–2023 ennallistamalla soita sekä kunnostamalla puroja ja lintujärviä. Laajassa hankkeessa on mukana 103 Natura 2000 -aluetta ympäri Suomen.