Julkaistu 4.8.2021

Hyvinkään Kalkkilammin arvokasta suoluontoa autetaan kaivinkoneenkin voimin

Hyvinkään Kalkkilammin luonnonsuojelualue on monipuolinen pieni suoalue. Osia siitä on aiempina vuosikymmeninä yritetty kuivattaa metsätalouskäyttöön ojittamalla. Nyt luontoa autetaan kunnostamalla näitä kohteita.

Oja, jonka rannoilta kaadettu puita, reunoilla kasvaa kasveja. Taustalla metsää.
Punaiset kepit osoittavat kaivinkoneenkuljettajalle linjan, jonka toiselle puolelle ei saa ojaa tukittaessa ajaa, jotta arvokas kasvillisuus säilyy. Kuva: Helena Lundén.

Suo on ollut alun perin vähäpuustoista, mutta ojituksen seurauksena on syntynyt ylimääräistä puustoa. Suoalueelta on jo poistettu tätä ylimääräistä puustoa koneellisesti sekä raivattu ojalinjoja hartiavoimin. Puuston harventaminen tekee myös mahdolliseksi kaivinkoneen liikkumisen kohteella, kun ojia täytetään. Nyt elokuun alussa suojelualueen ojat tukitaan kaivinkoneen avulla.

Ojien täyttö on viimeinen ennallistamistoimenpide, tämän jälkeen suo jätetään kehittymään kohti luonnontilaa. Kalkkilammin ennallistaminen tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Toimenpiteet koskevat Tornator oyj:n omistuksessa olevaa suojelualuetta, joka sisältyy Kalkkilammen–Sääksjärven Natura 2000 -alueeseen.

Harvinaisia lajeja

Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja. Kalkkilammia ympäröivä suoalue on Etelä-Suomessa harvinaista lettoa, joka on luontaisesti hyvin ravinteikasta. Suolla esiintyykin runsaasti harvinaisia ja vaateliaita lajeja, joiden kanta on kuitenkin taantunut ojitusten seurauksena. Osa lajeista on jopa hävinnyt.

– Ennallistamisen toivotaankin elvyttävän alueen taantunutta lettolajistoa, sanoo suunnittelija Helena Lundén Metsähallituksesta.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Johanna Ruusunen, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 040 757 8697; johanna.ruusunen@metsa.fi (kysymykset toimenpiteiden toteutuksesta)

Suunnittelija Helena Lundén, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 040 7538 153; helena.lunden(at)metsa.fi (kysymykset toimenpiteiden toteutuksesta)

Ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, Tornator oyj, puh. 050 441 2253; heikki.myohanen(at)tornator.fi

Projektipäällikkö Eerika Tapio, Metsähallitus, puh. 040 526 2343; eerika.m.tapio(at)metsa.fi ( kysymykset Hydrologia-LIFE-hankkeesta)

Hydrologia-LIFE-hanke

Laaja Hydrologia-LIFE-hanke turvaa soiden, purojen ja lintuvesien kosteikkoluontoa 103 kohteessa Natura 2000 -alueilla kautta Suomen vuosina 2017–2023. Euroopan unioni rahoittaa 60 % Hydrologia-LIFE-hankkeen lähes yhdeksän miljoonan euron budjetista. Näin saadaan muun muassa ennallistettua yli viisituhatta hehtaaria soita ja yli 30 km puroja eli palautettua niitä taas lähemmäs alkuperäistä tilaansa.

EU:n LIFE-tunnus.
Natura 2000 -tunnus.