Julkaistu 5.8.2021

Hangon Uddskatanissa arvokkaita perinneympäristöjä kuntoon vapaaehtoisvoimin

Hangon Uddskatanin perinnebiotooppeja hoidetaan parhaillaan talkoovoimin Hangon Uddskatanissa. Leiri on osa Metsähallituksen johtamaa Rannikko-LIFE-hanketta. Hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä, kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita.

WWF:n vapaaehtoiset hoitavat nyt Hangon Uddskatanin arvokkaita perinnemaisemia. Viikon mittaisissa talkoissa noin 20 vapaaehtoista muun muassa raivaavat kedoille ja rantaniityille levinnyttä katajikkoa sekä kurtturuusua, joka valtaa niittylaikut ja rannat.

Ihminen lippalakki päässä leikkaa puutarhasaksilla kasvillisuutta polvistuneena maahan.
Talkoolainen kasvillisuutta harventamassa. Kuva: Meelis Linnamägi, Metsähallitus.

Toimien tavoitteena on hoitaa uhanalaisten lajien elinympäristöjä ylläpitämällä avointa merenrantaniittyä ja hakamaista, laidunnettua metsää. Hoito myös ylläpitää perinteistä laidunmaisemaa ja näkymiä luontopolulta merelle.

– Merenrantaniityiltä raivataan katajaa, niitetään ruovikkoa ja poistetaan kurtturuusua. Työt ovat sujuneet ripeästi upeassa maisemassa ja mahtavalla porukalla, sanoo leirin WWF-vetäjä Olli Borg.

Luonnonsuojelun kannalta Uddskatanin tärkeimmät luontotyypit ovat avoimia ja puoliavoimia elinympäristöjä, joilla tavataan yli 40 uhanalaista ja silmälläpidettävää lajia. Lisäksi Uddskatan on myös valtakunnallisesti tärkeä linnuston muuttoreitti ja tärkeä pesimäalue monille lintulajeille.

– Avoimet elinympäristöt ovat kotimaisen luonnon monimuotoisuuden keskittymiä, joten niiden ylläpito on erittäin tärkeää luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi, sanoo Metsähallituksen Luontopalvelujen erikoissuunnittelija Esko Tainio.

Uddskatanilla on ollut perinteistä laidunnusta ennen toista maailmansotaa vuosisatojen ajan. Alueen laidunnus aloitettiin uudestaan vuonna 2003 ja viimeiset kahdeksan vuotta aluetta on ylläpidetty niittämällä ruovikkoa ja raivaamalla tervaleppien taimia.

Leirin vierailupäivänä 3.8. oli mahdollista tutustua Rannikko-LIFE-hankkeeseen ja rannikon arvokkaaseen luontoon pop up -luontopolulla. Leiri päättyy 7.8. WWF:n ja Metsähallituksen talkookaravaanin seuraava etappi on Saaristomeren kansallispuistossa Äspskärissa 14.–21.8.

Lisätiedot:

Olli Borg, leirin vetäjä, WWF; puh. 050 569 2136; olli.borg@gmail.com

Esko Tainio, erikoissuunnittelija, Metsähallitus Luontopalvelut; puh. 0206394581; esko.tainio@metsa.fi

Joose Lassila, suunnittelija; Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 040 6551682; joose.lassila@metsa.fi

Euroopan unionin LIFE-rahaston, Natura 2000 -alueiden ja Rannikko-LIFE-hankkeen tunnukset