Julkaistu 14.1.2022

AVI rajoitti metsästystä suosituilla retkeilykohteilla Koillismaalla ja Kainuussa

Aluehallintoviranomainen julkaisi perjantaina päätöksen uusista metsästysrajoituksista suosituilla retkeilykohteilla Koillismaalla ja Kainuussa. Metsästys kielletään retkeilijöiden suosimilla paikoilla Syötteen, Taivalvaaran, RukanValtavaaranPyhävaaran, Juuman sekä Hossan alueilla viiden vuoden määräajaksi 14.1.2022–13.1.2027.

AVI toteaa, että alueet ovat suosittuja virkistys- ja matkailukohteita, joten metsästyksen rajoittaminen on tarpeen alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuden vuoksi. Kielto ei koske koirien tai ajomiesten avulla tapahtuvaa hirvenajoa.

Kieltoalueella voi käyttää asetta vain pienpetojen loukku- ja rautapyynnissä saalista lopetettaessa tai haavoittuneen riistaeläimen jäljittämisen ja lopettamisen yhteydessä. Asetta voi käyttää myös suurpetojen vahinkoperusteisen poikkeuslupapyynnin yhteydessä Suomen riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan perusteella.

Osassa päätöksen piiriin kuuluvista alueista on ollut metsästyskielto voimassa 31.3.2021 asti. Merkittävimmät nyt julkaistut metsästyskieltoalueen laajennukset ovat Pikku-Syötteen alue (noin 120 hehtaaria), Hossan luontokeskuksen alue lähiympäristöineen (noin 397 hehtaaria) sekä Rukan, Valtavaaran ja Pyhävaara alue (noin 939 hehtaaria).

Lue lisää

Aluehallintoviranomaisen päätös (aluehallintoviranomaisen sivut)

Metsästyskieltoalueet kartalla (aluehallintoviranomaisen sivut)

Metsästys suojelualueilla (Luontoon.fi)