Julkaistu 3.2.2022

AVI rajoitti metsästystä Lapin vilkkailla virkistys- ja matkailualueilla

Lapin aluehallintovirasto on 28.1.2022 julkaissut päätöksen, jossa metsästystä rajoitetaan Inarin, Sodankylän, Sallan, Posion ja Rovaniemen kuntien virkistys- ja matkailualueilla. Alueet ovat suosittuja käyntikohteita ja niiden vierailijamäärät ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana huomattavasti.

Päätöksessä AVI totetaa, että metsästyksen rajoittaminen virkistys- ja matkailualueilla on yleisen turvallisuuden kannalta erityisen tärkeää, ja siksi ampuma-aseilla tapahtuva metsästys on päätetty kieltää viideksi vuodeksi Metsähallituksen hakemuksen mukaisesti tietyin poikkeuksin.

Rajoitukset koskevat seuraaville alueille sijoittuvia rajoitusalueita:

  • Inari: Inarin retkeilyalue, Juutuanvaara, Kortevaara, Juutuanjoen ranta-alueet valtatie 75:n länsipuolella Saukkonivaan asti.
  • Inari ja Sodankylä: Saariselkä, Laanila, Kiilopää ja Urho Kekkosen kansallispuisto, matkailukeskuksen lähialue ja sen retkeilyreitit.
  • Rovaniemi: Napapiirin retkeilyalue, Vikaköngäs ja Vaattunkivaara, Vaattunkiköngäs ja Könkäänsaari.
  • Salla: Sallatunturin matkailukeskuksen lähialue.
  • Posio: Riisitunturin kansallispuiston päiväreittien lähialue.

Kielto ei koske koirien tai ajomiesten avulla tapahtuvaa hirvenajoa. Asetta voi käyttää pienpetojen loukku- tai rautapyyntiin tai alueella olevan haavoittuneen riistaeläimen jäljittämistä tai lopettamista varten. Sallittua on edelleen myös suurpetojen vahinkoperusteinen poikkeuslupapyynti Suomen Riistakeskuksen metsästyslain 41 pykälän nojalla myöntämän poikkeusluvan mukaisesti.

Rajoitusalueet on merkitty karttaliitteisiin.

Lisätietoja