Bilder från sydvästra Finlands kust. Projektet Coastal Bootcamp.

Sparring för hållbar turism #1, #2 och #3

Coastal Bootcamp -projektet ordnar tre sparringstillfällen för hållbar turism för företagare inom turismbranschen i Salo, Kimitoön och Pargas.

OBS! #3 Sparring för hållbar turism på Tyko nationalpark 21.4.2020 ÄR AVBOKAD.

#3 Sparring av hållbar turism: utbildningsdag inom Sustainable Travel Finland -programmet arrangeras som ett webinar måndagen den 20 april 2020 kl. 11–14. Pop up -kliniker ordnas senare och datumen för dessa bestäms under utbildningsdagen.

Any Nylund, Mood of Finland, har skräddarsytt en utbildningsdag inom STF-programmet för de företag som är verksamma i Salo, Kimitoön och i Pargas så att företagen efter dagens utbildning kan lätt gå in på Sustainable Travel Finland -plattformen och inleda sin resa mot STF-märket. Företagen bör delta i en officiell utbildningsdag för att erhålla det certifikat som ingår i STF-programmet. Under pop up -klinikerna går vi igenom STF-processen och relevant STF-material. Datumen för pop up -klinikerna bestäms under webinaret.

Mera information om STF-programmet: Visit Finland (på finska).

Tidigare tillfällen #1 och #2

Under det andra tillfället (#2) 28.1.2020 i Kimitoön och 24.2.2020 i Pargas bekantade vi oss med ansvarsfull kommunikation, Sustainable Travel Finland -programmet, hållbar närturism och tillgänglig turism. Program och material:

Under det första tillfället (6.11.2019) bekantade vi oss med hållbar och ansvarsfull turism, Sustainable Travel Finland -programmet (STF) samt deras kvalitetssystem.

Vid det tredje tillfället i april 2020, behandlar vi hållbar turism inom nationalparken.

Målgrupperna för samarbets- och utvecklingsprojektet är mikro- och småföretag på landsbygden.

De åtgärder som genomförs i projektet har som mål att stöda turismföretagen i tillväxt och att öka upplevelse-potentialen i Salo, Kimitoön, Pargas samt i Forststyrelsens nationalparker i kustområdet. Projektets mål är att främja hållbar utveckling inom turismen.

Samarbetsprojektet skall även stöda turismföretagen vad gäller ibruktagandet av digitala tjänster. Dessutom skapas en turismbarometer med vars hjälp volym och effektivitet inom turismnäringen kan mätas.

Samarbetet utförs även med läroinrättningar i olika former.

Finansiering

Åtgärdsprojektet finansieras av Europeiska unionens landsbygdsfond.

Projektet genomförs 1.10.2018–30.8.2021.

Kontaktinformation

Hela projektet: Yrityssalo, Maija Pirvola
maija.pirvola@yrityssalo.fi, tfn 0445157637

Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster: Päivi Pälvimäki
paivi.palvimaki@metsa.fi, tfn 0206394163

ForststyrelsenYritys-Salo logo.

Senast uppdaterad 7.6.2020