Publicerad 24.5.2023

Vid foten av jättekanonerna lever en sällsynt mångsidig natur på Örö

Örö är ett av Finlands vackraste utflyktsmål i naturen. Kustforts historia och natur är en kombination som det lönar sig att bekanta sig med – du får ett minne du gärna vill tänka tillbaka på. Ön började befästas redan 1915. Hundra år senare blev Örö en del av Skärgårdshavets nationalpark, vars 40-årsjubileum firas i år.

Till kustfortets kända sevärdheter hör kanoner och försvarsanläggningar. Det lönar sig också att sätta stort värde på öns fantastiska natur som i sig redan är värt resan.

Örö är en av Södra Finlands viktigaste oaser för hotade arter och naturtyper och en av de viktigaste öarna med tanke på den biologiska mångfalden i Finland. Artrikedomen är mycket riklig – det finns många olika växtarter och i synnerhet fjärilar.

Naturen är mångsidig eftersom det i hundratals år har funnits solexponerade miljöer och vårdbiotoper såsom betesmarker på ön. Numera sköts öns natur av Forststyrelsens Naturtjänster.

– Det är viktigt att vårda öppna områden, eftersom en dryg fjärdedel av de hotade arterna i Finland förekommer i vårdbiotoperna. Öppna områden sköts genom röjning och tidvis genom hyggesbränning så att de inte kan växa igen, berättar naturskyddsexpert Esko Tainio vid Forststyrelsens Naturtjänster.

På Örö har man under de senaste åren arbetat mycket för naturen. Till exempel har områdets solexponerade miljöer och betesmarker skötts i två omfattande EU-finansierade projekt, Ljus & Eld LIFE och Kust-LIFE. För att förhindra igenväxning krävs långvarigt och kontinuerligt arbete. Betesdjuren på ön hjälper också med det.

Örö är en pärla i skärgårdsnaturen året runt

I år firar Skärgårdshavets nationalpark sitt fyrtioårsjubileum. Även om Örö har varit en del av Skärgårdshavets nationalpark först från och med 2015 är ön redan nationalparkens mest kända besöksmål.

Tjänsterna på kustfortet är mångsidiga och ön samlar besökare året runt. På Örö finns intressanta friluftsleder som gör det möjligt för besökare att bekanta sig med öns alla hörn. Utöver friluftslivet kan man bekanta sig med öns kanonställningar, kasernområden och försvarsställningar, strandängar och gamla skogar.

På ön finns restaurang- och inkvarteringstjänster samt program året runt.

– Friluftsliv väcker ofta hungern. På våra menyer finns närproducenternas utbud samt säsongens färska råvaror som man kan njuta av i en överraskande miljö – i garnisonens tidigare matsal från tsartiden. Du kan också ta en take away-matsäck och njuta av maten i naturen, berättar Nina Liski-Tirkkonen, företagare på Örö.

Örös avlägsna läge har lämnat spår inte bara i den mångsidiga naturen utan också i ljud och ljus: på ön har man möjlighet att delta i till exempel tysta retreater, mörkt höstlov och ett tyst nyår.

Med hjälp av samarbetsföretagarna kommer man till Örö på sommaren med förbindelsebåt, beställningstransport och taxibåt. För båtfarare finns det en gästhamn på Örös sydöstra sida. Med hjälp av beställningstransport kommer man med bil från Åbo på cirka 2,5 timmar, från huvudstadsregionen på cirka 3,5 timmar och från Tammerfors på cirka fyra timmar till Örö via Kasnäs på Kimitoön.

Det lönar sig att uppleva dessa 5 saker på Örö:

  1. Öppna miljöer och vårdade vårdbiotoper med sina djur: Vårdbiotoperna, dvs. de gamla områdena som används inom jordbruket samt de öppna solexponerade områdena är viktiga för naturen – betande djur såsom höglandsboskap och får finns på ön från juni till slutet av september.
  2. Friluftsleder: Öns två historiska friluftsleder för vandraren genom historien och den fantastiska naturen. 120 mm rundan är 5,1 kilometer lång och 6 tums rundan 4,7 kilometer lång. Man kan också bekanta sig med Örös historia och natur under guidade rundturer.
  3. Tjänster: Efter att ha gått längs med friluftslederna eller en dag ute med båten är det ett bra tillfälle att sätta sig ner för att dricka kaffe eller njuta av restaurangmaten. Örö erbjuder också mångsidiga förutsättningar för arbets- och mötesresor. Du kan övernatta på hotell, i lägenheter, stugor, på vandrarhemmet eller campingplatsen.
  4. Fågelfauna: Örö är en dröm för dem som vill skåda fåglarnas flytt. Orsaken är öns sydliga läge på öppet hav, vilket lämpar sig för flera arters flyttningsväg. Även öns mångsidiga växtlighet lockar många rastande arter. Även på sommaren erbjuder Örö utmärkta möjligheter till fågelskådning.
  5. Massiva kanoner: Örö började befästas 1915. Av tre artilleribatterier byggda av ryssarna finns det numera två 12-tums Obuhov-kanoner och deras kasematter kvar på ön. En av kanonerna har renoverats till museikanon. Man kan bekanta sig med kanonerna under ledning av en guide.

Mer information:

Örö ö och tjänster: Laura Lehtonen, specialsakkunnig inom rekreationsanvändning, Forststyrelsens Naturtjänster, fornamn.efternamn@metsa.fi, 0206 39 4659

Örös natur och dess skötsel: Esko Tainio, naturskyddsexpert, Forststyrelsens Naturtjänster, fornamn.efternamn@metsa.fi, 0206 39 4098

Örös webbplats https://www.utinaturen.fi/oro

Örö företagares webbplats: https://www.visitoro.fi/sv/