Publicerad 17.6.2022

Välkommen med att utveckla Skärgårdshavet – det första offentliga evenemanget för skötsel- och användningsplanen i Skärgårdscentret Korpoström den 27 juni

Forststyrelsens Naturtjänster har börjat planera skötseln och användningen av Skärgårdshavet i Egentliga Finland för områden som är centrala för naturen och rekreationsändamål. Planen styr användningen av området för flera år framåt och såväl invånarnas, kommunernas, företagarnas som samfundens åsikter är viktiga när planen tas fram. Forststyrelsen ordnar ett offentligt evenemang beträffande planen i Skärgårdscentret Korpoström måndagen den 27 juni 2022.

– I planeringen samordnas behoven för naturskydd, kulturarv, turism- och rekreationsbruk, fiske och jakt under de kommande 10–15 åren. Syftet är att ordna naturturismen och rekreationsanvändningen på ett hållbart sätt och beakta områdets skyddsvärden och det ökande besökartrycket, berättar Forststyrelsens specialplanerare Anna Arnkil.

Som stöd för planeringen finns en samarbetsgrupp som förutom Forststyrelsen även består av NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands förbund, kommunerna i området (Kimitoön, Nådendal och Pargas) och Skärgårdshavets biosfärområde.

Forststyrelsen ordnar det första offentliga evenemanget som är öppet för alla i auditoriet Ragnar Granit i Skärgårdscentret Korpoström måndagen den 27 juni 2022 kl. 16.30–19. Det är också möjligt att delta i evenemanget på distans. Under evenemanget hålls presentationer på både finska och svenska.

På hösten utlovas offentliga evenemang och enkäter

Intressentgrupper och medborgare har möjlighet att påverka planerna under hela planeringsprocessens gång. Hösten 2022 ordnas fler offentliga evenemang och dessutom samlar man in respons med hjälp enkäter på nätet. Närmare information om dessa ges under hösten.

Måltidtabellen för färdigställandet av planutkastet är våren 2023. Utifrån den respons och de utlåtanden som man fått in gör man ändringar, varefter planen färdigställs och skickas till miljöministeriet för att fastställas före utgången av 2023.

Programmet för evenemanget den 27 juni 22 kl. 16.30–19.00 

Skötsel- och användningsplan för Skärgårdshavet

  • Vad är en skötsel- och användningsplan och hur görs den? (Specialplanerare Anna Arnkil)
  • Avgränsning av planeringsområdet och målen med projektet
  • En tillbakablick: Stomplanen för Skärgårdshavets nationalpark jämfört med nuläget (Specialplanerare Trygve Löfroth)

Det mångsidiga Skärgårdshavet

  • Naturen och naturvården i Skärgårdshavet – vad har man åstadkommit genom skyddsarbetet och vad kommer man att göra härnäst? (Skyddsbiolog Maija Mussaari)
  • Ett fascinerande, intressant Skärgårdshav – utvecklingen av turismen och rekreationsanvändningen i Skärgårdshavet (Specialplanerare Laura Lehtonen)
  • Landskapet, de arkeologiska fynden och de byggda kulturmiljöerna – ett mångfacetterat kulturarv (Specialplanerare Tapani Tuovinen)
  • Skärgårdshavsområdets viltförvaltning – jakt och fiske i skyddsområdena fiskeplanerare Simon Andersson)
  • Skärgårdshavet – ett värdefullt och unikt fågelområde (Specialplanerare Roland Vösa)
  • Skärgårdshavets mångsidiga havsnatur (Skyddsbiolog Heidi Arponen)

Allmänhetens kommentarer

Under evenemanget serveras kaffe kl. 16–16.25 innan programmet börjar. Om du vill delta i evenemanget på plats ber vi dig anmäla dig på förhand via länken nedan senast den 23 juni 2022.

Länk: webropolsurveys.com

Länk till evenemanget för dem som deltar på distans (Microsoft Teams)

Mer information: 

Specialplanerare Anna Arnkil, Forststyrelsen, anna.arnkil@metsa.fi, tfn 040 631 4434