Publicerad 9.11.2018

Utställningen Spår i Finlands naturcentrum Haltia tar fram människans spår i naturen

I början av november 2018 öppnades den första kraftigt ställningstagande utställningen i Haltias historia: Spår. Utställningen tar fram människans spår i naturen genom nordiska fotografers bilder och personliga berättelser.

Bild av knölsvan i sitt bo med skräp omkring. Foto: Anne Øverås, konstutställning i Haltia..Människan har alltid lämnat spår efter sej i naturen. På Haltia är vi oroade av att spåren just nu är mera uppenbara än någonsin tidigare. Dystra nyheter om utdöende arter i en allt kraftigare klimatförändring och nedskräpningen av haven och naturen ger oss ångest.

Människan är en del av naturen och helt beroende av den och därför är det helt naturligt att miljöproblemen skapar oro och ångest. Miljöångest har konstaterats kunna orsaka psykofysiska symptom såsom kraftlöshet, smärta och depression. Apati och depression är ändå ingen lösning på detta skrämmande tillstånd.

Avsikten med Spår är att väcka tankar, inge hopp och hjälpa att hantera miljöångesten. I bästa fall kan ångesten vändas till en resurs. Alla kan påverka sina egna spår genom bättre val enligt egna möjligheter.

Mera information om utställningen och Haltia (www.haltia.com)

Bild: Anne Øverås.