Publicerad 10.6.2019

Utflyktsservicen i Sibbo storskogs nationalpark förbättras med ett tilläggsanslag från staten

Det gångna året i Sibbo storskogs nationalpark har varit arbetsfyllt. Servicen för besökarna förbättras på många ställen. Under året och även nästa år upprustas bland annat stigarna, skyltningen och eldplatserna. Dessutom byggs nya parkeringsplatser.

Handikappanpassade utflyktsstunder på kommande vid Storträsk

Handikappanpassad serviceutrustning i Sibbo storskogs nationalpark. Foto Aino von Boehm, Forststyrelsen.Vid Storträsk i den södra delen av nationalparken har man byggt ett handikappanpassat kokskjul och en vedbod. Den en kilometer långa leden som startar från Flatbergsvägens parkeringsplats har rustats upp och tack vare stigens stenmjölsyta kan man också ta sig fram med rullstol. På grund av terrängens former är leden en så kallad krävande handikappanpassad led och därför är det bra att ha en assistent med sig om man rör sig med rullstol. Under juni månad byggs även en handikappanpassad toalett i närheten av kokskjulet.

I maj besöktes platsen av Jukka Parviainen och Petri Rissanen som är experter på Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf. Under sitt besök testade de platsen och gav tips på hur leden kan färdigställas.

– Det är fint att vi får en sådan här naturled till huvudstadsregionen så att man också med hjälp av rullstol kan ta sig ut i naturen och ända fram till stranden för att njuta av sin matsäck. Även om det finns höjdskillnader längs leden så går det enkelt att ta sig till Storträsk tillsammans med en assistent, berättar Jukka Parviainen från VAU glatt.

En ledförbindelse från Hanaböle träsk till nationalparken öppnas i slutet av året

En ny ledförbindelse öppnas mellan det populära träsket Hanaböle träsk i Vanda och nationalparken då staden låter bygga en ny gång- och cykelbro över Gamla Borgåvägen. Den nya infartsporten är en efterlängtad förbättring i nationalparken och samtidigt får man tillgång till den mångsidiga servicen vid Hanaböle träsk.

Forststyrelsen och staden utvecklar i år nya skyltade ledförbindelser från bron för vandrare och skidåkare som leder till Bisaträsk i nationalparken. På den nordöstra sidan av Bisaträsk färdigställs i år ett nytt kokskjul med torrtoalett och vedbod. Vid kokskjulet som byggs på ett berg kan också skidåkare njuta av sin matsäck under vintern eftersom Vanda stads skidspår går strax intill det.

Nya parkeringsplatser underlättar parkeringen

Antalet parkeringsplatser i nationalparken har redan i flera år varit otillräckligt i förhållande till det växande antalet besökare. I synnerhet under vår- och höstsäsongen har det stått många felparkerade bilar längs vägarna, vilket i värsta fall förhindrar lokala invånare från att röra sig och gör att räddningsfordon inte kan ta sig fram vid olyckssituationer. Under slutet av sommarens kommer problemet att åtgärdas i omgivningen av Kalkbrännarstigen där Forststyrelsen låter bygga två nya parkeringsplatser längs Kalkugnsvägen. Antalet parkeringsplatser blir sammanlagt cirka 20.

Bakom förbättringarna finns statens tilläggsanslag för utveckling av Sibbo storskog

Forststyrelsens naturtjänster fick ett tilläggsanslag på 200 000 euro ur statens budget för utveckling av utflyktstjänsterna i Sibbo storskog.

– Tilläggsanslaget behövdes verkligen och tack vare det kan vi genomföra många efterlängtade förbättringar för besökarna. Arbetet fortsätter även nästa år, berättar specialplanerare Aino von Boehm från Forststyrelsen.

Tilläggsinformation:

Specialplanerare Aino von Boehm, Forststyrelsen, Kustens naturtjänster, tfn 040 763 4318, aino.vonboehm(at)metsa.fi