Publicerad 1.4.2021

Trygga och trevliga utflykter för alla under påsken

Under påsken styr många kosan till nationalparkerna och andra naturobjekt. Även en kort stund i naturen lönar sig. Naturen stimulerar och höjer humöret samt minskar stress och många andra hälsorisker. I naturobjekten är det dock bra att komma ihåg coronasäkerheten och Etiketten i friluftslivet.

Coronaanvisningarna är redan bekanta och gäller även då man rör sig i naturen: Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra vandrare. Iaktta handhygien, ta handdesinfektionsmedel med. Undvik rusning vid eldplatserna genom att ta med matsäck som inte kräver lägereld. Njut av matsäcken i lugn och ro längre bort från andra vandrare. Lämna dasset snyggt efter ditt besök, använd eget toalettpapper, kom också ihåg handdesinfektionsmedel.

Under coronatiden lönar det sig att följa ruttens riktgivande färdriktningar, om de har fastställts. På så sätt finns det så lite mötande trafik som möjligt på stigen. Håll dig till markerade leder eller kontrollera eventuella begränsningsområden och annan information om utflyktsmålen på webben på adressen www.utinaturen.fi.

På de populäraste platserna väntas det bli rusning och till exempel i huvudstadsregionens nationalparker i Sibbo storskog och Noux finns trafikstyrning under påskveckoslutet. I de flesta nationalparker infaller topparna mellan klockan 12 och 15, så morgnarna och de ljusa vårkvällarna är en bra tid för utflykter. Du kan också söka nya utflyktsmål. Utrusta dig också med skor, snöskor eller skidor som lämpar sig för terrängen. I södra och mellersta Finland är stigarna på många ställen isiga och hala. I norr är de säkert snörika, men halka kan också förekomma.

Om du ska övernatta, ta med dig din egen inkvartering. I stugor och vindskydd kan man inte garantera tillräckliga säkerhetsavstånd. Därför är det säkrast att övernatta i egen inkvartering (tält, vindskydd, hängmatta).

Lär dig Etiketten i friluftslivet

Påskens utflykter och friluftsliv är ett bra tillfälle att lära sig de fem grundläggande anvisningarna i Etiketten i friluftslivet. Början av våren är en känslig tid i naturen, så naturen tackar den som följer etiketten. Även friluftssämjan med andra vandrare bevaras.

  • Respektera naturen.
  • Välj markerade leder och följ reglerna som gäller för olika färdsätt.
  • Slå läger endast på anvisade platser.
  • Gör upp eld endast på tillåtna platser.
  • Skräpa inte ner.

Mer information om Etiketten i friluftslivet finns på webben www.utinaturen.fi/etikettifriluftslivet

En teckning. En småleende skidåkare plockar papperskräp från marken vid skidspåren.
Den som respekterar naturen skräpar inte ner. Teckning: Anna Pakkanen, Forststyrelsen.

Utöver nationalparkerna och utflyktsområdena lämpar sig statens omfattande mångbruksskogar som används för skogsbruk också som utflyktsmål. I mångbruksskogarna finns varken serviceutrustning för friluftsliv eller leder, utan i skogarna kan man fritt gå sina egna stigar. Nätverket av skogsvägar som underhålls för skogsbruket betjänar också alla rekreationsanvändare.