Publicerad 5.12.2019

Tiina Tikkanen vald till årets frivilliga miljöarbetare 2019

– Tiina Tikkanen  går från tanke till handling.

För att fira Internationella volontärdagen utser Forststyrelsen även i år Årets frivilliga miljöarbetare. I år delas utmärkelsen till Tiina Tikkanen. Under sin fritid har helsingforsbon Tiina Tikkanen på ett föredömligt sätt deltagit i att skydda den finländska naturen genom att avlägsna skadliga invasiva arter och utföra talkoarbete tillsammans med Forststyrelsen och flera andra organisationer. Hon har även aktivt gett respons om frågor som berör naturskydd. Tiinas glädje, energi och ihärdighet smittar lätt av sig på andra som deltar i naturvårdsarbetet.

Tack vare Tiina Tikkanens ihärdiga och målmedvetna attityd har många skadliga invasiva växter som slagit rot i huvudstadsregionen fått vika undan. Att avlägsna invasiva arter är viktigt för att bevara ursprungliga arter och livsmiljöer.  Tiina började arbeta med miljövård med inspiration från talkoläger som ordnats av WWF och Forststyrelsen.

Enligt Tiina är det viktigt att erkänna de frivilliga arbetarnas och frivilligarbetets mångformighet. För vissa passar det bättre att delta i arbeten som utförs en gång, men för frivilliga arbetare som Tiina som bundit sig till långsiktigt arbete ska det erbjudas möjligheter att lära sig mer och fördjupa sin kunskap. Aktörer som ordnar frivilligarbete ska vara starkt närvarande och se till att arbetet utförs rätt, säkert och effektivt men att det råder en avslappnad stämning. I takt med att färdigheterna växer ökar även den frivilliga arbetarens motivation, och om den frivilliga själv vill kan man också arbeta väldigt självständigt. 

”Olika människor i olika livssituationer och olika yrken ser på världen ur olika perspektiv. Vi människor kan ha väldigt olika syn och intresse när det gäller miljöfrågor. Av denna orsak måste frivilliga arbetare kunna arbeta med sådana frågor som de själva upplever som viktiga”, konstaterar Tiina.

Vid Forsstyrelsens mål arbetar årligen tusentals frivilliga arbetare. ”De frivilliga arbetarna är en enorm tillgång för oss, inte bara för att de utför ett väldigt betydelsefullt arbete för vår gemensamma natur. De kommer med friska vindar från yttervärlden och skakar om våra ibland väldigt djupt inrotade uppfattningar. Det här är något som är väldigt bra för oss”, berättar Hannele Kytö som är koordinator för frivilligverksamheten vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Utgångspunkten för frivilligverksamheten vid Forsstyrelsens Naturtjänster är att varje människa har rätt att delta i skyddet av vår gemensamma natur och att var och en kan ha en viktig ställning i det arbetet.  ”I frivilligarbetet är alla jämlika. Under talkon glömmer man titlar och sociala ställningar då en grupp människor arbetar tillsammans för en sak som de upplever som viktig”, säger Tiina. 

Enligt Tiina är det viktigt att en frivillig arbetare är flexibel och har en god känsla för situationen; var och en arbetar enligt sina färdigheter och sin förmåga.  Då arrangören av frivilligverksamheten har detta under kontroll så löper arbetet fint. Man ska inte heller glömma förtroendet och respekten för den andra.

För Tiina är det viktigt att ta hand om den gemensamma miljön. Förutom vid mål som ligger längre bort och sköts av Forststyrelsens Naturtjänster är Tiina också aktiv i Kasberget i Helsingfors. ”Det är fint hur också Kasbergssällskapet stöder det frivilligarbete som deras medlemmar utför. Var och en får dra sitt strå till stacken enligt sitt eget intresse i den egna närmiljön.”

Mer information

Forststyrelsens Naturtjänster, koordinator för frivilligarbete:

Hannele Kytö, tfn 040 184 9709 / hannele.kyto@metsa.fi

Bilder från frivilligarbetet: Som bilaga. Foton: Teija Koskelainen, Jussi Helimäki. 

Läs mer: https://www.utinaturen.fi/frivilligverksamhet/aretsfrivilligamiljoarbetare