Publicerad 20.11.2019

Terrängtrafikens kvotbeslut 2020–2022

Uppdatered 11.12.2019: Delgivning finns till påseende fram till 23.1.2020.

Forststyrelsen har beslutat om terrängtrafikens regionala kvoter för 1.1.2020–31.12.2022.

Delgivningen av detta beslut sker genom offentlig delgivning och finns till påseende fram till 23.1.2020 på Forststyrelsens huvudkontors aulatjänst, Banvägen 11 B, 01300 Vanda, vid Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo, Ivalontie 10, 99800 Ivalo, Forststyrelsens naturum i Övre Lappland, Siida, Inarintie 46, 99870 Enare och Forststyrelsens Fjäll-Lapplands naturum, Peuratie 15, 99400 Enontekis.

Beslutet kan läsas på Fortstyrelsens webbplats på adresserna www.metsa.fi, www.utinaturen.fi och www.eräluvat.fi.

Framläggningen av handlingen kungörs i Officiella tidningen samt därtill i följande tidningar: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Maaseudun tulevaisuus, Kainuun Sanomat, Kaleva och Lapin Kansa.
Beslutet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstol. Närmare anvisningar för sökande av ändring finns i besvärsanvisningen som är bifogad beslutet.

Forststyrelsens beslut om områdesvisa kvoter för terrängtrafik 2020-2022 (pdf, www.eräluvat.fi)