Publicerad 9.2.2018

Strövområdena Ruunaa och Evois lockade till sig mest fiskare och jägare

Strövområdena var superpopulära bland jägare och fiskare i fjol. Över 7 000 fiske- och jakttillstånd inlöstes till Ruunaa strövområde i Lieksa. Till Evois i närheten av Tavastehus beviljades 4 700 fiske- och jakttillstånd. Jägare och fiskare skaffade i fjol sammanlagt 54 000 jakttillstånd och 83 000 fisketillstånd till områden som sköts av Forststyrelsen.

Antalet beviljade jakttillstånd var mindre i fjol än år 2016, för Forststyrelsen skärpte på många håll jaktkvoterna till följd av det svaga fågelbeståndet. Finländare idkade dock fiske och jakt på statens marker under ca 405 000 dygn. I siffrorna ingår inte de lokala jägarna i norra Finland samt fiskare och jägare i arrendeområdena eller de allmänna vattenområdena.

Strövområdena är populära bland jägare och fiskare, eftersom man i dem kan idka inte bara friluftsliv utan också fiske och jakt. Till det populäraste av dem, Ruunaa strövområde, inlöstes år 2017 hela 5 400 fisketillstånd. Kvoten för småviltsjaktmarker i området var mindre än vanligt, på grund av att fågelbeståndet var litet. Jägare beviljades sammanlagt 1 480 korta tillstånd och 320 säsongtillstånd till Ruunaatrakten. I Ruunaa fick man dessutom jaga storvilt. Jägare och fiskare tillbringade över 20 000 dygn i området.

Evois strövområde i Tavastehus är det närmaste anmärkningsvärda jaktområdet för folk från huvudstadsregionen, vilket områdets popularitet vittnar om. Fiskare skaffade sammanlagt cirka 4 000 fisketillstånd till Niemisjärvi i Evois. Jägare inlöste för sin del 730 jakttillstånd av olika längd, vilka utgjorde sammanlagt 884 jaktdygn.

Även de övriga strövområdena var populära. Spöfiskare inlöste 1 500 fisketillstånd till Ule träsk. Över 300 jakttillstånd köptes till Vaala jaktområde, som ligger delvis inom Ule träsk strövområde, och med dessa vistades jägare ca 700 dygn i terrängen. Till Kylmäluoma strövområde i Taivalkoski inlöstes cirka 2000 fisketillstånd och till områdets jaktmarker 600 jakttillstånd för småvilt, vilka resulterade i 1 900 jaktdygn. Därtill jagas storvilt i området.

Mindre jakttillstånd än år 2016

Sammanlagt 54 000 jakttillstånd inlöstes i hela landet i fjol, vilket var tretusen mindre än året innan. Därtill jagade 27 000 jägare i de jaktsällskap som fått ett områdestillstånd för älgjakt. Lappland, Kajanaland, Norra Karelen och Norra Österbotten var de populäraste landskapen.

Fisketillstånd inlöstes i fjol 83 000 stycken, vilket var något mer än föregående år. Mest idkades spöfiske, och de pouläraste områdena inom strövområdena var Ruunaa och Niemisjärvi i Evois i södra Finland. Hossa och Matildanjärvi var också populära bland fiskare.

Antalet beviljade tillstånd berättar inte direkt hur många dygn fiskarna och jägarna tillbringat på statens områden, för tillstånden är av olika längd. Sammanlagt vistades jägarna och fiskarna 45 000 dagar på statens områden när man räknar med de jägare och fiskare som bör skaffa ett tillstånd till statens områden. De populäraste aktiviteterna var hönsfågeljakt (99 000 jaktdagar) och spöfiske (243 000 fiskedagar).

Tilläggsuppgifter:
Överinspektör (jakt) Ahti Putaala, Forststyrelsen, tfn 040 8272574
Överinspektör (fiske) Mika Laakkonen, Forststyrelsen, tfn 040 5897559
Kommunikationschef Aku Ahlholm (på svenska), tfn 040 4814890
fornamn.efternamn(at)metsa.fi