Publicerad 12.6.2023

Skanslandet får Sustainable Travel Finland -märket för hållbar turism

Skanslandet har fått Sustainable Travel Finland-märket för hållbar turism. Att främja hållbarhet står i centrum för Helsingfors stads och Forststyrelsens turismutveckling. Skanslandet är den första av Forststyrelsens destinationer som har fått märket.

Märket anger att destinationen uppfyller kriterierna för hållbar turism med tanke på ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Företag och regioner som fått Visit Finlands märke Sustainable Travel Finland får tillgång till en modell för kontinuerlig utveckling av hållbar turism.

Programmet Sustainable Travel Finland är viktigt för att säkerställa hållbarheten och kompetensen då det gäller naturturism på Forststyrelsens utflyktsmål. I första hand söks märket för nationalparker och några andra destinationer. Märket Sustainable Travel Finland främjar hållbar turism i Finland och med hjälp av märket får internationella turister information om hållbar verksamhet.

– Helsingfors stad har som mål att vara världens hållbaraste resmål. Detta innebär att olika aktörer, såväl staten, staden som företagen, ska förbinda sig till verksamhetsmodellerna för hållbar turism. Programmet Sustainable Travel Finland är det viktigaste verktyget som stöder detta mål. Från och med år 2025 samarbetar staden i turismfrågor endast med sådana aktörer som har ett STF-märke eller motsvarande, berättar Jukka Punamäki, specialplanerare för turism vid Helsingfors stad.

Forststyrelsen förvaltar Skanslandet. Skanslandet är ett viktigt närrekreationsmål för Helsingforsborna. I sommar förväntas också kulturresenärer från hemlandet och utlandet bekanta sig med den mångsidiga finländska skärgårdsnaturen, historien och Helsingforsbiennalen.

Förutom Biennalen är höjdpunkter – särskilt för barnfamiljen – nya fladdermusnaturstigen, barnteaterföreställningarna på TeatteriWelho samt fåren som går på bete och samtidigt vårdar naturen. Familjer kan uppleva fladdermusnaturstigen längs med Alexandersrundan och stigen erbjuder barnen ett omfattande och upplevelserikt informationspaket om öns fladdermöss.

Mer information:

Chef för rekreationsanvändning Joel Heino, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn 040 621 0673, joel.heino@metsa.fi