Publicerad 2.7.2021

Sjöfästningen Svartholms murar kommer att repareras i sommar för mer än en halv miljon euro

Forststyrelsens Naturtjänster har satt igång exceptionellt omfattande reparationsarbeten på sjöfästningen som är belägen i Lovisa.

Iståndsättningen av murarna på Sjöfästningen Svartholm är i full gång. Målet med de ovanligt omfattande reparationsarbetena är att reparera skador på murarna och minska fuktbelastningen på konstruktionerna.

Uppgiften är omfattande eftersom den värdefulla fästningens murar kommer att repareras för mer än en halv miljon euro i sommar. Iståndsättningen kommer att genomföras med tilläggsanslag till Forststyrelsens Naturtjänster från riksdagen.

Sjöfästningen Svartholm är en skyddad fornlämning som byggdes i mitten av 1700-talet för att skydda svenska rikets nya östgräns. De sluttande och höga murarna på öns södra strand byggdes i början av 1800-talet och har fått betydande rasskador under decenniernas gång.

– Orsakerna till skadorna kan man bara spekulera i, men det är troligt att en orsak är att man använt sig av outbildad arbetskraft vid tidigare reparationer. De slarvigt ihopsatta murarna har inte stått emot hårda förhållanden som vädrets växlingar och påfrestningarna från havet, säger Tuija Väli-Torala, specialplanerare inom byggnadsarv.

En sten i taget

Reparationerna av Svartholms strandmurar började som planerat i början av maj. Fuktisoleringskonstruktionerna på murkrönen undersöktes i april genom arkeologiska utgrävningar, men inget oväntat kom fram.

En grävmaskin som transporterats till stenstranden med färja hjälper till med renoveringsarbetet. Rasade väggdelar har först rivits upp helt och därefter har man börjat bygga upp den cirka 5 meter höga muren stenvarv för stenvarv.

Grävmaskinen hanterar den tyngsta delen, men inpassningen och placeringen av stenarna kräver både muskelstyrka och precision. Varje sten måste passa på sin plats och bära upp sin del av murens vikt för att ge muren en hållbar konstruktion.
Man har inte för avsikt att förbättra tidigare konstruktioner på den starkt skyddade fästningen utan vid restaureringen strävar man efter att bevara de olika historiska skedena. Reparationerna ska förbättra konstruktionens hållbarhet både över tid och ur användningssynpunkt.

– Proportionerna är stora och linjerna måste inspekteras från alla håll och för varje enskild sten som monteras. De svåra förhållandena och vädrets makter gör arbetet extra krävande, förklarar Väli-Torala.

Till sommarens iståndsättning av Svartholmas fästning hör också reparationer av murkrönen på de sydliga bastionerna och kommendanthuset.

Mikkelin Kivityö MKT Oy är entreprenör för iståndsättningen av fästningen.

Fästningen är öppen för besökare som normalt, men avgränsningen av byggplatsen kan av säkerhetsskäl innebära begränsade möjligheter att röra sig i området.

Tilläggsinformation:

Forststyrelsens specialplanerare Tuija Väli-Torala, tfn +358406299450, tuija.vali-torala@metsa.fi