Publicerad 2.9.2022

Sjöfästningen Svartholm intresserar förstagångsbesökare – besökarna hämtar pengar till området och ökar sysselsättningen

Svartholms historiska sjöfästning i Lovisa lockar förstagångsbesökare, avslöjar en besökarundersökning som gjordes i fjol. Den totala inkomsteffekten av besökarnas penninganvändning i området är över en miljon euro.

Sjöfästningen Svartholm, “Lovisa sjöstjärna”, är ett kultur- och krigshistoriskt objekt som intresserar särskilt dem som besöker området för första gången. Nästan 70 procent av dem som svarade på besökarundersökningen besökte fästningen för första gången. Besökarna var nöjda med sitt besök: Svartholms nationellt jämförbara index över besökarnöjdhet var 4,12 då det högsta var 5.

Undersökningsmaterialet i besökarundersökningen samlades in med hjälp av en pappersblankett och en elektronisk enkät mellan juni och augusti 2021. Besökarundersökningen besvarades av sammanlagt 304 besökare. Medelåldern bland dem som svarade på enkäten var 46 år. Den största besökargruppen var 35–44-åringar (33 procent av dem som svarade). De näst största besökargrupperna var 45–54-åringar (26 procent av dem som svarade) och 55–64-åringar (16 procent av dem som svarade). De som var 15 år och äldre och som hade besökt nationalparken fick delta i besökarundersökningen.

Svartholms sjöfästning byggdes i mitten av 1700-talet för att trygga det svenska rikets nya östgräns. Fästningen hamnade i ryska händer när Finland blev en del av det ryska kejsardömet. Till slut sprängdes stora delar av Svartholms murar av den engelska flottan under Krimkriget.

Svartholms fästning är en skyddad fornlämning sedan 1883. Fästningen har grävts fram och restaurerats sedan 1937. Forststyrelsens Naturtjänster har förvaltat fästningen sedan 2014.

Besökarna ger inkomster till företagarna i området

Den föregående besökarundersökningen på Svartholm gjordes 2014. På åtta år har antalet besökare i området ökat med cirka 33 procent: I fjol besöktes området16 500 gånger. Besökarna har en positiv inverkan på den lokala ekonomin: Den totala inkomsteffekten av besökarnas penninganvändning ökade från 588 300 euro till 1 181 000 euro från föregående besökarundersökning. Den totala sysselsättningseffekten av besökarnas penninganvändning ökade från sex till tio årsverken.

Besökarnas inkvartering samt kafé- och restauranginköp hade den största lokala ekonomiska inkomsteffekten. Nästan hälften av dem som svarade på besökarundersökningen övernattade i Lovisa och 33 procent av dem bodde på hotell.

– Utöver reparationen av sjöfästningens murar har landskapsvärden och besökarsäkerheten förbättrats avsevärt och kajkapaciteten har höjts. Svartholm är redo för besökarrekord i samband med bostadsmässan som ordnas 2023, berättar planerare av fältområden Markus Keskitalo.

Ytterligare information:

Forststyrelsens Naturtjänster:
planerare Mats Söderlund: mats.soderlund@metsa.fi, tfn + 358405579493
planerare Markus Keskitalo, markus.keskitalo@metsa.fi, tfn +358400214899