Publicerad 13.4.2023

Siikajoki godkände planeringsinitiativen för havsbaserade vindkraftsparker

Siikajoki kommun har godkänt planeringsinitiativen som Forststyrelsen lämnat in för havsbaserade vindkraftsparker i de västra och östra delarna av Seljänsuunmatala. Planeringen kommer att ta tre till fyra år, och under den tiden genomförs även andra utredningar som projekten kräver.

– Behovet av el ökar, därför behövs havsbaserad vindkraft. Vindkraftsparker skulle placeras långt bort, cirka 10 till 15 km från kusten. Där stör de knappast rekreationsanvändningen av området. I miljökonsekvensbedömningen kommer det att avgöras om projektet har inverkan på yrkesfisket, säger Kauko Lehto, ordförande i Siikajoki kommunstyrelse.

– Vi välkomnar det havsbaserade vindkraftsprojektet med glädje och godkände planeringsinitiativet enhälligt, säger Siikajoki kommundirektör Pertti Severinkangas. Detta är en regionalt betydande investering, som också kan medföra andra projekt, till exempel vätebearbetning. Effekterna sträcker sig alltså utanför vår kommun, säger han.

– Vi har sju års erfarenhet av landbaserad vindkraft och de områden som är lämpliga för det är redan i bruk i stor utsträckning. Nackdelarna med havsbaserad vindkraft är som minst i det öppna havet, säger kommundirektör Severinkangas.

I Finland har kommuner ensamrätt att besluta om planering och konstruktion av havsbaserad vindkraft som ligger inom deras områden. Detta gäller även för statligt ägda områden. Forststyrelsen å sin sida ansvarar för utvecklingen av statliga områden och förundersökningen för projekt inom territorialvattnet.

Utöver planeringen samordnas utvecklingen av de havsbaserade vindkraftsprojekten bland annat med statsförvaltningens synpunkter. Samtidigt görs undersökningar av havsbottnens struktur, vindförhållandena i området mäts och miljökonsekvenser och alternativ för elöverföring utreds i MKB-förfarandet i ett senare skede.

En havsbaserad vindkraftspark begränsar inte användningen av havsområdet för båtliv, fiske eller rekreation. Under byggandet av kraftverken är rörelsen i området begränsad av säkerhetsskäl. Det område som arrenderas ut till vindkraftsparken kommer att hållas i statens ägo. De lokala kommunerna kommer också att få intäkterna av fastighetsskatt från havsbaserade vindkraftsparker belägna på deras områden.

Det av Siikajoki kommun godkända området är en del av Forststyrelsens plan att utveckla fem nya havsbaserade vindkraftsparker i öppet hav i Österbottens kustkommuner. Utöver Siikajoki lämnades planeringsinitiativ till Karlö och Pyhäjoki kommuner samt Brahestad, Närpes och Kristinestad. Den totala kapaciteten för projekten är cirka 6 000 megawatt (MW).

Utvecklingen av de projekt som planeras för statens havsområden fortsätter med valet av de företag som ska bygga vindkraftsparkerna och ansvara för elproduktionen, när kommunerna godkänt planeringsinitiativen. Målet för Forststyrelsen är att öppna konkurrensutsättningen för att hitta partner till två havsbaserade vindkraftsprojekt på den internationella marknaden i september-oktober i år. Inledningen av urvalsförfarandet meddelas separat senare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ville Koskimäki, projektutvecklingschef för vindkraft, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tfn 0206 394 021,
e-post: ville.koskimaki@metsa.fi

Hanna Kaurala, kommunikationschef, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tfn 0206 394 239,
e-post: hanna.kaurala@metsa.fi

Läs mer om utvecklingen av havsvindkraft på Forststyrelsens webbsida:
https://www.metsa.fi/sv/ansvarsfull-naringsverksamhet/vindkraft/stora-mojligheter-for-havsvindkraften/

Beställ Forststyrelsens nyhetsbrev om havsvindkraft på adressen:
https://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/