Publicerad 16.3.2023

Fångar i arbete för naturen: Samarbetet mellan Forststyrelsen och Brottspåföljdsmyndigheten stärks

Forststyrelsens och Brottspåföljdsmyndighetens pressmeddelande

Forststyrelsens Naturtjänster erbjuder i samarbete med Brottspåföljdsmyndigheten (RISE) rehabiliterande arbetsverksamhet för fångar som vårdare av nationalparker och naturskyddsobjekt.  Detta samarbete med öppna anstalter stärks ytterligare när Forststyrelsen och RISE har ingått ett strategiskt partnerskapsavtal.

– För Forststyrelsens Naturtjänster är samarbetet mycket viktigt eftersom vi inte skulle klara av att sköta och iståndsätta alla nationalparker utan hjälp av fångarbetet. Samtidigt är vi mycket engagerade i att utveckla samarbetet och i verksamhet med samhällsansvar, där vi ökar fångarnas förmåga att placera sig i samhället, säger naturtjänstdirektör Henrik Jansson vid Forststyrelsen.

Ett hus byggs av trä. Människor på byggnadställningen på taket.
Mer krävande byggprojekt har också utförts som fångarbete: fångarnas sociala utrymmen och träverkstad i Noux. Foto: Kai Takala, Forststyrelsen.

Brottspåföljdsmyndigheten betonar att mångsidiga arbetsobjekt i nationalparkerna och i produktionsarbete i anslutning till dem ökar fångarnas erfarenheter av framgång och delaktighet i verksamhet utan brott.

– Med tanke på målen för brottspåföljdsverkets effektivitetsarbete är samarbetet med Forststyrelsen en väsentlig del av ordnandet av den arbetsverksamhet som fångarna kan erbjudas. I synnerhet i arbetet på öppna anstalter har samarbetet med Forststyrelsen gjort det möjligt för fängelserna att erbjuda meningsfull och mångsidig arbetsverksamhet. Effekterna för enskilda fångar av Forststyrelsens arbete vid öppna anstalter är betydande med tanke på Brottspåföljdsmyndighetens mål och värderingar, och det är ytterst viktigt för organisationerna att främja samarbetet, säger specialsakkunnig Markku Kuikka vid Brottspåföljdsmyndigheten.

 Samarbete med nio fängelser

År 2023 deltar nio fängelser i samarbetet: Vittis, Käyrä, Kervo, Sveaborgs, Ojoinen, Vilppula, Vånå, Jyväskylä och Juga fängelser. Man får hjälp med skötseln av naturobjekten med ungefär 100 arbetsår. Arbetet utförs under ledning av Forststyrelsens arbetsledare inom friluftstjänster och naturvård.

– En fånges arbetsperiod pågår från några veckor till flera månader, till och med flera år. I arbetsdagen kan till exempel reparation av spångar eller byggande av en ny rastplats, ved- och avfallshantering, ingå.  Inom naturvården omfattar arbetsuppgifterna till exempel avlägsnande av främmande arter eller gallring av trädbeståndet från vårdbiotoper, säger fältchef Anssi Riihiaho vid Forststyrelsen.

Samarbetet mellan Forststyrelsen och Brottspåföljdsmyndigheten inleddes i sin nuvarande form i början av 2000-talet. Forststyrelsen ansvarar för planeringen av det arbete som ska utföras, ledningen av verksamheten samt arbetsledningen, handledningen i arbetsuppgifterna och deltagandet i yrkesprov.

Mer information:

Forststyrelsen, fältchef Anssi Riihiaho, tfn 040 5527516
Forststyrelsen, naturtjänstdirektör Henrik Jansson, tfn 0400328759
Brottspåföljdsmyndigheten, specialsakkunnig Markku Kuikka, tfn 0295 681363