Publicerad 6.3.2023

Restaureringen av sjöfästningen Svartholm fortsätter med stöd av finansiering från riksdagen

Forststyrelsens Naturtjänster har beviljats tilläggsfinansiering av riksdagen för restaurering av sjöfästningen Svartholm i Lovisa. Reparationerna är en fortsättning på arbetet som inleddes 2021 och fokuserar på att förbättra de historiska murkonstruktionernas skick och säkerställa säkerheten. Lovisa stad ansvarar för underhållet och skötseln av ön. År 2023 utförs små förbättringsarbeten på ön och betesgång inleds som en del av HELMI-programmet.

Förvaltningen av Svartholms fästning överfördes 2014 från Museiverket till Forststyrelsens Naturtjänster. Efter överföringen av förvaltningen har det genomförts två restaureringsprojekt på ön: 2016 reparation av den västra kasematten i huvudfästningens norra kurtin, och 2021 en omfattande murreparationsentreprenad värd nästan 600 000 euro, där man restaurerade öns mest kritiska murkonstruktioner i huvudfästningen och de södra strandmurarna. Med stöd av finansiering som riksdagen beviljat kommer reparationsprojektet att fortsätta sommaren 2024 med reparation och stoppande av kritiska, expanderande skador samt säkerställande av skicket på kasematternas inre utrymmen.

Arbetare vid gammal stenmur på Svartholms fästningsö. I förgrunden en mätningsapparat.
Arkeologisk undersöknig av Svartholms fästning 2021. Foto: Mats Tuominen / Storymaster Oy Ab.

– Det finns ingen exakt, aktuell information om skicket på valven i kasematterna och kurtinerna, så vi anser det viktigt att de undersöks grundligt för att besökarsäkerheten ska kunna garanteras. Valven rensas, dvs. de gås igenom genom knackning med handverktyg, och eventuellt löst murbruks- och stenmaterial släpps ner på ett kontrollerat sätt. På basis av genomgången känner man till valvens skick på ett heltäckande sätt och eventuella strukturella problemområden kan lokaliseras. Målet är att lokalerna ska kunna hållas öppna för besökare utan bekymmer. Under 2023 bereder man planerna och en konkurrensutsättning, som kommer att genomföras följande sommar, inleds. Arbetet kräver specialkompetens och det finns endast en handfull aktörer i landet som kan utföra det. Förhållandena på ön ger också projektet sin egen krydda, till exempel när det gäller logistiken, säger Tuija Väli-Torala, expert på historiska stenkonstruktioner vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Fästningens reparationsskuld är omfattande och arbetet utförs bit för bit. I skötseln av objektet är långsamhet också en trumf, eftersom kunskapen om konstruktionerna, deras historia, skick och reparationsbehov ökar i och med varje utredning och byggplats.

– Svartholm är en unik bastionsfästning i liten skala som berättar om det finländska områdets historia i kampen mellan två stormakter och som deras slagfält. Genom god, eftertänksam och sektorsövergripande planering säkerställer man att åtgärderna inte är överdimensionerade. Ju mindre man märker av arbetet, desto mer lyckat är det, berättar Hilja Palviainen, specialsakkunnig i kulturarvsfrågor vid Forststyrelsen.

Slottets omfattande reparationsskuld kommer knappast att elimineras under denna generation, men de stora reparationsprojekten för skötselarbetet framåt med stormsteg. Målet är en fästning där man känner till skicket, skadorna har fåtts under kontroll och kundsäkerheten upprätthålls genom underhållsåtgärder.

– Fästningen är i sin helhet en fornlämning som är skyddad med stöd av lagen. Detta innebär att alla åtgärder som riktas mot fästningens konstruktioner och jordmån och som förändrar den bedöms av museimyndigheten och man drar upp riktlinjer för i vilka fall arkeologiska utgrävningar eller dokumentation behövs. Målet är att säkerställa att så mycket kunskap som möjligt om byggandet av slottet och dess verksamhet kan sparas och bevaras för kommande generationer, betonar Tanja Tenhunen, specialsakkunnig i kulturarvsfrågor vid Forststyrelsen.

Svartholm är en finländsk fästningsö byggd av Sverige, erövrad av Ryssland och sprängd av Storbritannien

Sjöfästningen Svartholm byggdes i mitten av 1700-talet som en systerfästning till Sveaborg och en utpost mot öster med uppgift att försvara Sveriges östgräns. Fästningens ruiner på den lilla ön i Degerbyvikens mynning ger en intressant inblick i rikets försvar. Ryssland erövrade fästningen under finska kriget 1808 och den engelska flottan sprängde den under Krimkriget 1855.

Mer information:

Hilja Palviainen, specialsakkunnig i kulturarvsfrågor, Forststyrelsens Naturtjänster, tfn 0206 395203
Sjöfästningen Svartholm (utinaturen.fi)