Publicerad 18.3.2020

Reserverings- och hyresstugorna vid utflyktsmålen stängs

För att motverka att coronaviruset sprids avbokas vårsäsongens reserveringar av reserverings- och hyresstugorna som Forststyrelsens Naturtjänster hyr ut från och med den 21 mars 2020.

Stugor förekommer särskilt i nationalparker, andra skyddsområden och ödemarksområden. En del av dem som bokat stugorna är dock redan i terrängen med nyckel till stugan, och för sin egen säkerhets skull får använda stugan som de bokat.

Forststyrelsens Naturtjänster avbokar reserveringarna av sina reserverings- och hyresstugor samt reserverings- och hyreshem och kåtor ända till 31.5, och inga nya bokningar görs nu heller. Utflyktsmålens bastuhus får tills vidare inte användas.

Avbokningen gäller stugor, hem och kåtor i nationalparker, andra skyddsområden och ödemarksområden. Byggnaderna är små och har ofta mycket närliggande bäddplatser. Stugorna är ofta reserverade under vårsäsongen, i synnerhet i Lappland. Under coronavirusepidemin är det svårt att upprätthålla tillräcklig hygien i friluftsförhållanden.

De som gjort bokningen kontaktas så snart som möjligt. Betalda bokningsavgifter återbetalas eller alternativt kan man flytta bokningen.

Ödestugorna stängs inte, eftersom man inte kan kontakta dem som använder dem och ödestugan kan behövas när det dåliga vädret överraskar. Forststyrelsen påminner om att i de livligaste stugorna kan hända att tiotals personer besöker stugorna dagligen, så var och en ska använda sitt omdöme om man går in i ödestugan.

Forststyrelsen har redan tidigare uppmanat oss att undvika att åka på utflykter till avlägsna objekt som saknar trafikförbindelser. Till exempel i Lappland finns det boknings-, hyres- och ödestugor för vandrare som ligger tiotals kilometer från närmaste vägar. I nödsituationer tar det flera timmar att få hjälp till stugorna och andra avlägsna utflyktsmål som ligger bakom dåliga förbindelser, och under dåliga väderförhållanden mycket längre, till och med dagar.

Under utflykter är det alltid viktigt att upprätthålla hygienen, men nu är det särskilt viktigt.

Reserverings- och hyresstugorna vid utflyktsmålen stängs

Mera information:

www.utinaturen.fi/coronavirusinstruktioner