Publicerad 21.11.2022

Renoveringarna av den kulturhistoriskt värdefulla fästningen på Katanpää blev klara i år

Med renoveringen tryggar Forststyrelsen bevarandet av skyddade byggnader även i framtiden. Renoveringsarbetet gällde bland annat vattentornet, som är det sista bevarade vattentornet från kejsaråldern i Finland.

I fjol lät Forststyrelsen göra en heltäckande renoveringsplan för fem byggnader på fästningsön. Nyman Arkkitehdit Oy ansvarade för uppgörandet av reparationsplanen. I år utfördes reparationsarbeten på två objekt i Katanpää med hjälp av tilläggsfinansiering som riksdagen beviljat.

– Ett viktigt mål är att garantera att de skyddade byggnaderna bevaras i fortsättningen och dessutom att förbättra förutsättningarna för användning av byggnaderna. I entreprenaden ingick nu ett vattentorn av trä som är öns landmärke och gendarmens hus som fungerar som hamnkontors- och kafébyggnad. Entreprenören var företaget Vihka Oy från Virmo, berättar Tuija Väli-Torala, specialplanerare för byggnadsarvet vid Forststyrelsens Naturtjänster.

I byggnaderna genomfördes grundliga stom- och ytreparationer. En gammal vattentank av stål avlägsnades från vattentornet och en reservering för ett eventuellt inkvarteringsutrymme gjordes.

Byggställningar omkring ett torn av ett gammalt träbyggnad.
Vattentornet på Katanpää renoveras. Foto: Hilja Palviainen.

Den unika kulturmiljön vårdas på olika sätt

Utöver byggnaderna utgör de arkeologiska objekten och landskapet en typisk kulturmiljö för Katanpää. På ön finns många arkeologiska kulturarvsobjekt, såsom kanonvägar och kanonbatterier från första världskriget, lämningar i anslutning till stenbrytning i fängelset, konstruktioner i anslutning till sjöfågeljakt, stenugnar och en eventuell förhistorisk grav.

Den betydande helheten sköts också genom landskapsvård och i fjol färdigställdes en plan för landskapsvård som utarbetats av VSU Maisema-arkkitehdit Oy. I planen undersöktes särskilt fästningens centrum, det lilla batteriet på öns västra sida och kanonvägens landskap som förenar dessa och lämpliga skötselåtgärder planerades även för dem.

– Skötselåtgärderna inleddes i år genom att röja upp igenvuxna områden från växtlighet och öppna upp landskapet. I synnerhet arkeologiska objekt såsom havskasernens ruiner och små batterier gynnas av att trädbeståndet avlägsnas, säger Väli-Torala.

Den ryska militären byggde Katanpää, den nordligaste basen i Peter den stores sjöfästningskedja, under första världskriget för att skydda S:t Petersburg mot det fruktade tyska angreppet. Katanpääs läge var betydelsefullt, eftersom det därifrån var möjligt att övervaka alla tre kustleder som gick genom Skärgårdshavet och på så sätt hindra fienden från att komma in i Åbo skärgård.

I fästningens lokaler fanns ett fängelse 1931–1940, där man utförde utrustningsarbeten under krigsåren 1939–1944. Utrustningen som genomgått en händelserik historia besparades från betydande krigshandlingar på grund av sitt avlägsna läge, så kasernbyggnaderna och vattentornet som byggdes 1915–1917 har bevarat sina ryska särdrag exceptionellt väl.

Katanpää fästning, som ligger i Gustavs yttre skärgård och hör till Bottenhavets nationalpark, överfördes från Försvarsmakten till Forststyrelsen 1999. Katanpää är det sydligaste besöksmålet i Bottenhavets nationalpark som grundades i juli 2011 och som erbjuder besökarna kulturarv och naturvärden. Ön har blivit ett populärt resmål för tusentals besökare varje år.

Ytterligare information:

Specialplanerare Tuija Väli-Torala, Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster: tfn 040 629 9450, tuija.vali-torala@metsa.fi