Publicerad 28.1.2020

Rekordmånga ansökningar till Forststyrelsens Herdeveckor – över 15 000

Den kommande sommarens Herdeveckor var återigen efterfrågade. Sammanlagt 15 638 ansökningar kom in. Motsvarande siffra i fjol var 11 609. Det nya stället Palovartijan talo i Punkaharju blev årets populäraste objekt.

Palovartijan talo i Punkaharju som var med för första gången i år lockade flest sökande och fick totalt 1 334 ansökningar. Det är ett herdeobjekt som skiljer sig från de andra både till sitt läge och sin karaktär. Palovartijan talo ligger nära tjänsterna och det går att ta sig dit med allmänna kommunikationsmedel. Till skillnad från andra fåraherdeställen är syftet med att valla får vid Palovartijan talo inte att sköta en vårdbiotop utan att ta hand om Punkaharjus unika nationallandskap.

Till de tre populäraste objekten hörde även Lapplands konstanta favoriter Välimaa samebård i Utsjoki (1 294 ansökningar) och Kaapin Jounis gård i Lemmenjoki nationalpark (1 216 ansökningar).
Herdarna lottas ut bland de som fyllt i ansökningsblanketten och vinnarna meddelas under februari. Inkomsterna som fås för herdeveckorna används för vården av respektive ställe och det omgivande naturskyddsområdet.

De övriga objektens ansökningsantal var följande: Lakkala gård i Koli nationalpark 1 131 ansökningar, Seppälä gård i Koli nationalpark 1 191 ansökningar, Hiidenmaa gård vid Neitvuori 1 167 ansökningar, huset Huhtiniemi i Kolovesi nationalpark 1 155 ansökningar, Poika-aho torp i Pyhä-Häkki nationalpark 982 ansökningar, huset på Luutsaari i Isojärvi nationalpark 1 056 ansökningar, skogsvaktarens hus i Levävaara i Elimyssalo 951 ansökningar, Saunala-stugan på Ärjänsaari i Ule träsk 848 ansökningar, Rytivaaras kronotorp i Syöte nationalpark 918 ansökningar, Mustajärvi torp i Evois strövområde 817 ansökningar, Onnis stuga i Evois strövområde 851 ansökningar och Paimentupa i Bottenvikens nationalpark 727 ansökningar.

Under herdeveckorna vårdar herdarna naturen och naturen herdarna

Det viktigaste syftet med herdeveckorna är att vårda de värdefulla vårdbiotoperna. På objekten betar lamm, kor och hästar som håller vårdbiotopen öppen och tryggar bevarandet av de arter som förekommer där. Herdarna tar hand om djuren och deltar i det viktiga naturskyddsarbetet. Naturen tackar herdarna genom att erbjuda dem oförglömliga upplevelser, ro och vila.

En lamm får gräs av herden. Foto Sirke Seppänen, Forststyrelsen.

Mer information om herdeveckorna och utlottningen:
Specialplanerare Hannele Kytö, Koordinator för frivilligverksamheten, Forststyrelsens Naturtjänster, tfn 040 184 9709. E-post: hannele.kyto(at)metsa.fi