Publicerad 25.1.2018

Rekordantal ansökningar till fåra- och koherdeveckorna 2018

Forststyrelsens herdeveckors popularitet har fortsatt att växa. De som har tur i år blir utlottade till fåra- och koherdar bland 8 483 ansökningar. Sammanlagt 156 herdeveckor delas ut till tolv herdeställen. En herdevecka i Lappland var nummer ett på många önskelistor.

Nationalparkerna och naturskyddsområdena på olika håll i Finland sökte i januari fåra- och koherdar som vill tillbringa en upplevelsefylld semester där de sköter om betesdjurs välbefinnande, mitt i vår vackraste natur. Tiden för ansökan till herde löpte ut den 23 januari 2018 klockan 12.

Fåraherdar söktes till Lemmenjoki (684 sökande), Kolovesi (797 sökande), Syöte (578 sökande), Koli (Seppälä gård 881 sökande och Lakkala gård 865 sökande), Isojärvi (673 sökande) och Pyhä-Häkki (643 sökande) nationalparker samt till Levävaara gård i Elimyssalo i Kuhmo (602 sökande), ödemarksgården i Näränkä (631 sökande), Hiidenmaa gård i Neitvuori i S:t Michel (797 sökande) och Välimaa samegård i Utsjoki (703 sökande). Att valla kor i Evois intresserade 626 sökande.

Flera av dem som är intresserade av herdeveckorna söker till veckorna på många ställen. År 2017 lämnades 4 767 ansökningar. Även om man har tur flera gånger kan en herde få endast en herdevecka i utlottningen. Herdarna lottas ut bland de sökande och de får meddelande om lottningens resultat i februari.

Fåren och korna fungerar som kulturlandskapsvårdare i skyddsområdena. Betesdjuren håller kulturlandskapen öppna och tryggar livsbetingelserna för deras arter. Fåra- och koherdeveckornas koncept innebär att herden hyr åt sig en gård för en vecka. Som bonus kommer djuren, som Forststyrelsens Naturtjänster fortgående har ansvar för. Varje herde får anvisningar i början av veckan om att följa upp djurens välbefinnande och herden kan be hjälp i sin herdeuppgift av en kontaktperson. Inkomsterna som fås för veckan används för vården av respektive ställe och det omgivande naturskyddsområdet. Herdarna kan om de önskar också delta som frivilliga i skyddsområdets vårdarbeten.

Mera information: