Publicerad 19.4.2023

Pyhäjoki godkände planeringsinitiativet för havsbaserad vindkraftspark

Pyhäjoki kommun har godkänt Forststyrelsens planeringsinitiativ för en havsbaserad vindkraftspark i området av Pyhäjoki och Brahestad. Forststyrelsen har lämnat in sammanlagt fem planeringsinitiativ för havsbaserade vindkraftsparker till olika kommuner och fattar beslut om utvecklings- och försäljningsordningen för projekten senare i år.

“Fullmäktige och styrelsen fick en bra och utförlig förklaring av projektet och vi godkände enhälligt planeringsinitiativen, säger Pyhäjoki kommunchef Matti Soronen.

“Pyhäjoki är en stormakt av vindkraft, vi har 114 landbaserade vindkraftsparker. Havsbaserad vindkraft är en ny blad och vi ser det som en betydande energiproduktionsmöjlighet”, fortsätter Soronen.

”Pyhäjoki kommun är redo att föra planen framåt och möjliggöra uppförandet av en havsbaserad vindkraftspark”, säger Soronen.

I Finland beslutar kommunerna om planering och konstruktion av havsbaserad vindkraft inom deras områden. Detta gäller även statligt ägda områden. Forststyrelsen å sin sida ansvarar för utvecklingen och förstudien av statliga områden inom territorialvattengränsen.

Utöver planeringen samordnas utvecklingen av de havsbaserade vindkraftsprojekten bland annat med statsförvaltningens synpunkter. Samtidigt görs undersökningar av havsbottnens struktur, vindförhållandena i området mäts och i det MKB-förfarande som genomförs senare utreds miljökonsekvenserna och elöverföringsalternativen. Tillståndsprocesserna för en havsbaserad vindkraftspark tar 5–7 år.

En havsbaserad vindkraftspark begränsar inte användningen av havsområdet för båtliv, fiske eller rekreation. Under byggandet av kraftverken är rätten att röra sig i området begränsad av säkerhetsskäl. Det område som arrenderas ut till vindkraftsprojektet förblir i statens ägo. Den lokala kommunen får fastighetsskatteintäkter från havsbaserade vindkraftsparker belägna på deras område när projektet är klart.

Planeringsinitiativet som godkänts av Pyhäjoki kommun är en del av Forststyrelsens plan att utveckla fem nya havsbaserade vindkraftsparker på öppet hav i kommuner vid Österbottens kust. Utöver Pyhäjoki lämnades planeringsinitiativ till kommunerna Siikajoki och Karlö samt städerna Brahestad, Närpes och Kristinestad. Av dessa har Siikajoki redan godkänt planeringsinitiativen för de havsbaserade vindkraftsparker som planerats i området. Den totala kapaciteten för de projekt som ska utvecklas är cirka 6 000 megawatt (MW).

Utvecklingen av de projekt som planeras för statens havsområden fortsätter med valet av de företag som ska bygga vindkraftsparkerna och ansvara för elproduktionen, när kommunerna godkänt planeringsinitiativen. Forststyrelsens målsättning är att öppna konkurrensutsättningen för två projekt och välja en partner på den internationella marknaden i september–oktober i år. Information om när konkurrensutsättningen inleds ges senare.

Mer information fås av:
Ville Koskimäki, projektutvecklingschef, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen tfn 0206 394 021,
e-post: ville.koskimaki@metsa.fi

Hanna Kaurala, kommunikationschef, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tfn 0206 394 239,
e-post: hanna.kaurala@metsa.fi

Läs mer om utvecklingen av Forststyrelsens havsvindkraft på adressen:
https://www.metsa.fi/sv/ansvarsfull-naringsverksamhet/vindkraft/stora-mojligheter-for-havsvindkraften/ Beställ Forststyrelsens nyhetsbrev om havsvindkraft på adressenhttps://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/