Publicerad 24.10.2018

Porkala udd förnyas som utflyktsmål

Publicerad 24.10.2018

Porkala udd ligger i Kyrkslätt och sträcker sig långt mot sydväst mot mitten av Finska viken. Porkala udd är värdefull med tanke på sina naturvärden och sin kulturhistoria. Nu har Porkala udd förnyats och man har bland annat markerat och anlagt nya leder. Dessutom har man byggt fler parkeringsområden och rustat upp rastplatserna. Man har också byggt service för rörelsehindrade.

Det skyltade nätverket av leder omfattar cirka 5 kilometer med fem kokskjul och två eldplatser som betjänar både vandrare och personer som vill äta sin matsäck ute i naturen. För den som rör sig med båt erbjuder Porkala udd gästbåthamnar, utflyktshamnar och naturhamnar.

– Utöver praktiska faktorer har man också beaktat naturens och kulturarvets värden samt samordnat dem med rekreationsanvändningen. Lederna och servicen har koncentrerats till ett område som redan används för att bjuda besökarna på de bästa utsikterna och en varierande natur med skogar, klippor och hav, säger projektchef Hanna Ylitalo från Forststyrelsen.

Porkala udd. foto: Janne Kommonen.Den helhet som bildar Porkala udd har planerats tillsammans med områdets ägare Forststyrelsen, Kyrkslätt, Vanda, Helsingfors och Nurmijärvi samt Nylands rekreationsområdesförening.

I fortsättningen kommer området att omfatta både Porkala naturskyddsområde och de kommunalt och statligt ägda rekreations- och naturskyddsområden som finns på Porkala udd. För besökaren presenteras området på ett enhetligt sätt med samma skyltning, guidningsmaterial och webbplatsen www.utinaturen.fi/porkala .

Porkala naturskyddsområde som nu ska grundas ligger på det öppna havet och omfattar vidsträckta vattenområden, små holmar och skär samt ön Träskö. I skyddsområdet ingår också Telegrafbergets område.

På Porkala udd finns fyra olika kommuners rekreations- och skyddsområden. Den södra delen av udden är ett naturskyddsområde som ägs av Kyrkslätts kommun. Källstrands område i öst hör till Helsingfors stad. Dragnäset i uddens norra del är ett rekreationsområde som hör till Vanda. I närheten av Tullandets bro ligger Nurmijärvi rekreationsområde.

Skräpfritt friluftsliv

På Porkala udd övergår man till skräpfritt friluftsliv. Avfallskärlen i terrängen har nu tagits bort och besökarna ska sätta sitt skräp i blandavfallskärlen som finns utplacerade på parkeringsplatserna i området eller sortera sitt avfall hemma. Avfallskärlen i terrängen togs bort av kostnadsskäl och de inbesparade pengarna används för övrigt underhåll av området.

Naturen i Porkala

Porkalas läge gör området värdefullt och speciellt. Eftersom Porkala udd sträcker sig långt mot sydväst, mot mitten av Finska viken, har området en inverkan såväl på fåglarnas flyttbeteende som på förhållandena i undervattensnaturen.

På grund av sina vidsträckta silikatklippor, gamla naturskogar, traditionslandskap och mäktiga klippstränder är Porkala udd ett område som är värdefullt med tanke på landskapet. I området finns gott om olika livsmiljöer med allt från högväxta barrskogar längs kusten till frodiga hagmarker och karga skär i den yttre skärgården.

Området är en av de bästa fågelskådningsplatserna i Finland, i synnerhet under flytttiderna då miljontals fåglar flyger över Porkala udds spets och skärgårdsområdet. I området förekommer också åtskilliga utrotningshotade arter.

På udden finns också många kulturhistoriska objekt, såsom gravrösen från brons- och järnåldern, lämningar av befästningsarbeten, gamla sjömärken samt grunder till före detta bostäder och gamla gårdsplaner. I havsområdet utanför Porkala ligger vrak tätare än någon annanstans i Finland.

Mer information:
Projektchef Hanna Ylitalo, Forststyrelsen, tel. 020 63 94657, hanna.ylitalo(at)metsa.fi