Publicerad 13.10.2020

Polisens och Forststyrelsens gemensamma Utflyktsrazzia påminner om goda utflyktsvanor i Noux

Polisens och Forststyrelsens gemensamma meddelande och inbjudan till medierna. 

Tillsammans med polisen ordnar Forststyrelsen övervakningsevenemanget Utlfyktsrazzian i Noux nationalpark lördag 17.10. Patrullen består av kontaktpersonen i jakt och fiske vid Polisinrättningen i Västra Nyland samt Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare och kundtjänstanställda som går runt i nationalparken och påminner besökarna om goda utflyktsvanor.

Information om etikett i friluftslivet delas genom samarbete

Största delen av besökarna beter sig klokt, men i Noux förekommer allt mer tråkigt beteende. Många nya besökare har hittat till nationalparken och alla har inte ännu koll på till exempel brandsäkerhet eller hur man beaktar andra besökare och naturen.

”Noux är en urban vildmark och ett gemensamt besöksmål i närnaturen. Vi har en stark önskan om att naturen och de andra besökarna ska respekteras i Noux. Genom Utflyktsrazzian ville vi ta oss ut i terrängen för att handleda och diskutera om etikett i friluftslivet och eventuellt ingripa i övertramp”, säger Joel Heino, specialplanerare vid Forststyrelsen.

Polisens och Forststyrelsens samarbete genom Utflyktsrazzian är naturligt eftersom polisens kontaktperson i jakt och fiske övervakar jakt- och fiskefrågor tillsammans med Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare och Gränsbevakningsverket.

Störande beteende förebyggs genom synlig övervakning

Coronaläget gjorde att antalet besökare i Noux ökade under sommaren och polisen tillkallades flera gånger.

”Den tråkiga sidan med utflyktsivern kom fram i juli då vi utförde övervakning i Noux på grund av ökande störingar. I största delen av fallen var det frågan om nattligt oljud, nedskräpning och olagliga eldplatser. Vi fick också respons på trafikmängder och felaktig parkering”, berättar överkommissarie Jussi Päivänsalo.

Störningar i friluftsområden leder endast sällan till brottsanmälan. Polisen och Forststyrelsen vill emellertid påminna om att ordningsböter kan utfärdas för verksamhet som är skadlig för naturen eller för andra besökare, till exempel nedskräpning eller olagliga eldplatser.

Medierna är välkomna med på Utlfyktsrazzian lördag 17.10 kl. 16–18.

Anmälningar tas emot av kommunikationschef Outi Ala-Härkönen, tfn 040 5173693, outi.ala-harkonen@metsa.fi

Tilläggsinformation:

Polisen, överkommissarie Jussi Päivänsalo, tfn 0295 438 200, jussi.paivansalo@poliisi.fi

Forststyrelsen, specialplanerare Joel Heino, tfn 0406210673, joel.heino@metsa.fi