Publicerad 30.6.2021

Planeringen av Björkö–Panike vandringsled i Kvarken inleds i samarbete

Forststyrelsen har påbörjat utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled. Vandringsleden mellan Björkö och Panike byar planeras som ett samarbete mellan delägarlagen, privata markägare, kommunerna och intressentgrupperna. Senare under sommaren har alla intresserade också möjlighet att delta i planeringen.

I november 2020 beviljades Forststyrelsens Naturtjänster ett tilläggsanslag på 600 000 euro av riksdagen för att utarbeta en utvecklingsplan för Björkö–Panike vandringsled som ligger i Kvarkens världsarv. Målsättningen är att göra utbudet av naturstigar och vandringsleder mångsidigare i världsarvsområdet. Vi avser också att utöka antalet leder som lämpar sig för rörelsehindrade.

Hela meddelandet samt kartan om den preliminära utvecklingsplanens delområden och information om  möjlighet att kommentera finns i vår webtjänst Utinaturen.fi