Publicerad 17.6.2020

Ovanligt aktivt fiske övervakas intensifierat

Fisket har ökat avsevärt under våren och försommaren jämfört med tidigare år. Under januari–maj löstes 30 procent fler fiskevårdsavgifter in än under motsvarande period förra året. Från och med midsommarveckan intensifieras övervakningen av fisket inom flera vattenområden. Forststyrelsen påminner att man ska kunna bevisa fiskevårdsavgiften för övervakaren när man fiskar.

Av åtgången av fiskevårdsavgifter att döma rör sig fler fiskare på vattnen nu när högsommaren gryr än tidigare år. I mars löstes mer än 50 procent fler fiskevårdsavgifter in än i mars förra året. Antalet personer som betalade och de samlade intäkterna i såväl april som maj var över 30 procent högre än motsvarande månader förra året. Bland annat har undantagsförhållandenas inverkan på fritiden påverkat åtgången.

När man fiskar ska man ha med sig ett intyg över fiskevårdsavgiften och andra nödvändiga fisketillstånd. Som intyg över betald fiskevårdsavgift duger kvitto i elektroniskt eller pappersformat, eller fiskekortet i tidningen Fena, som skickas till de som betalat årsavgift. Man kan även visa upp avgiften i mobilappen Eräluvat, som publicerades i början av juni. Dessutom ska man på begäran kunna bevisa sin identitet.

– I vår har det kommit många nya som vill prova på fiske och som inte nödvändigtvis känner till förfarandet. Följden vid fiske utan tillstånd är enligt fiskelagen en ordningsbot på 100 euro. Personer som befriats från avgiften baserat på ålder bör också vara beredda på att i samband med övervakning kunna bevisa sin ålder, påminner Juha Ahonen, överinspektör vid Forststyrelsen.

Fiskeövervakningen sköts av polisen, Forststyrelsen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen. På somrarna anställer Forststyrelsen flera säsongsanställda övervakare som hjälper jakt- och fiskeövervakarna att övervaka fisket i landets vatten. I sommar får Lapplands, Österbotten-Kajanalands och Saimens område förstärkning. I övervakningen deltar dessutom tusentals fiskeövervakare, som anförtrotts sitt uppdrag av delägarlag, kommuner och fiskeriområden.

Fiskevårdsavgiften ska betalas om man är 18–64 år gammal och fiskar på andra sätt än pilkfiske, mete eller strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbutik på adressen www.eraluvat.fi, i appen Eräluvat, på servicenumret 020 69 2424, i R-kioskerna samt vid Forststyrelsens naturum.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NMT-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt för fiskeövervakning, för främjande av fiske hobby, till organisationer för rådgivningstjänster, fiskeriområdens verksamhet samt ersättningar till ägarna.

Läs mer (www.eraluvat.fi/se)

Mer information:

Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875
Mika Laakkonen, projektchef, Forststyrelsen, mika.laakkonen@metsa.fi, 040 589 7559

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen. Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf