Publicerad 29.6.2022

Olaglig öppen eld i nationalparker och friluftsområden äventyrar människors och naturens säkerhet – vandrare bör iaktta särskild försiktighet när de gör upp eld

Under midsommaren har flera olagliga lägereldar och eldplatser observerats vid populära utflyktsmål. Det är förbjudet att göra upp eld när det råder varning för skogs- och gräsbrand med stöd av räddningslagen. Olaglig eld betyder allvarlig fara för vandrare och för naturen.

Under midsommarhelgen observerade anställda vid Forststyrelsens Naturtjänster flera olagliga eldar både i huvudstadsregionen och Skärgårdshavet. Olagliga eldar brann på många ställen vid de populäraste lederna bland annat i Noux nationalpark.

– Största delen av vandrarna var medvetna om reglerna och utrustade för förhållandena. Tyvärr upptäckte jag också många öppna eldar och nedskräpning av miljön. Övervakningen kommer att utökas i Noux under sommarkvällar, berättar Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare Tommi Suonpää.

Med stöd av räddningslagen är det förbjudet att göra upp öppen eld när det råder varning för skogsbrand. Man kan bli dömd till böter om man gör upp eld då. Den som gjort upp elden är också skadeståndsskyldig för skador som den olovliga lägerelden orsakat. Skogs- och gräsbränder skadar naturen och utgör en fara för människan. I värsta fall kan det ta flera dagar att släcka en skogsbrand och släckningsarbetet binder en betydande del av räddningsverkens resurser. Det kan fördröja tillgången till annan hjälp.

Brandmästare Niko Mättö vid Västra Nylands räddningsverk betonar att det är förbjudet att göra upp all slags öppen eld när varningarna är i kraft.

– Förra veckan släckte vi en brand på Meiko friluftsområde som härstammade från en vandrares engångsgrill. Också slarvigt fimpade cigaretter utgör en risk. ”Vi har årligen varit på släckningsarbete även i Noux, berättar Mättö.

Ur räddningsverkets synvinkel är de mest krävande släckningsarbetena på ställen som inte går att nå direkt med fordon.

– I synnerhet i skärgården ligger våra objekt i områden som är svåra att nå och dit det tar tid att komma och släckningsarbetet kan därför försenas, berättar kundservicechef Petra Niskanen vid Forststyrelsen.

– Vi ber alla vandrare att agera ansvarsfullt så att alla har möjlighet att röra sig och övernatta tryggt. Det finns också bosättning i närheten av nationalparker och andra naturskyddsområden. Varning för skogsbrand ges endast när det finns anledning till det. Att hålla hundarna kopplade är ett naturligt sätt att ta hänsyn till andra vandrare och dem som bor i närheten och kommit ut för att röra sig i naturen, fortsätter Niskanen.

Välj stormkök för matlagningen

Det är förbjudet att göra upp öppen eld när varning för gräs- eller skogsbrand råder. Bål, lägereldar, engångsgrillar och riskök räknas som öppen eld. Det är tillåtet att göra upp eld endast på täckta eldplatser med rökkanal, och det är skäl att iaktta särskild försiktighet även vid dem när varning för skogsbrand råder. Om det inte finns något takförsett kokskjul med rökkanal på eldplatsen är det förbjudet att göra upp eld på platsen.

Det fortsatt soliga och varma vädret ökar ytterligare risken för skogs- och gräsbränder.

Vid matlagning lönar det sig att använda stormkök, eftersom det inte betraktas som öppen eld med undantag av riskök. Med ett stormkök tillreder du måltiden på ett lätt och säkert sätt.

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare besöker nationalparkerna under sommaren för att övervaka att principerna för ansvarsfullt friluftsliv följs. Jakt- och fiskeövervakarna har befogenhet att vid behov bötfälla för olagligheter eller inleda en förundersökning. Övervakning görs också tillsammans med polisen i samband med Utflyktsrazzia-övervakningskampanjerna.

Mer information:

Kundservicechef Petra Niskanen, Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster: petra.niskanen@metsa.fi, tfn +358 40 624 9816.

Brandmästare Niko Mättö / Västra Nylands räddningsverk, niko.matto@espoo.fi.

www.utinaturen.fi/gorauppeld