Publicerad 4.11.2019

Nu kan fiskevårdsavgiften för år 2020 köpas

Forststyrelsen har börjat försäljningen av fiskevårdsavgifter för år 2020. Fiskevårdsavgiften är en populär farsdagsgåva – den ger pappa rätten att fiska på tusentals fiskeplatser i Finland. Årligen säljer Forststyrelsen fiskevårdsavgifter för nästan 9 miljoner euro.

Fiske och friluftsliv ute i naturen främjar folks välmående. De pengar som Forststyrelsen får in genom fiskevårdsavgifterna går dessutom till ett gott ändamål, nämligen till skötseln av fiskevattnen och fiskbestånden och till främjande av fiske bland unga.

Läs hela pressmeddelandet (www.eräluvat.fi)