Publicerad 21.11.2022

Noux nationalpark har etablerat sig som ett rekreationsobjekt för invånarna i Helsingfors och Esbo – besökarna har en positiv inverkan på den lokala ekonomin

Noux nationalpark uppfyller besökarnas förväntningar väl, avslöjar besökarundersökningen som gjordes i år. Effekterna av besökarnas årliga penninganvändning är betydande: besökarna i nationalparken hämtade cirka 6,9 miljoner euro och 40 årsverken till området.

Noux nationalpark uppfyller besökarnas förväntningar väl, framgår av besökarundersökningen som gjordes i nationalparken i år. Nationalparkens nationellt jämförbara besökarnöjdhetsindex var 4,29 då det högsta var 5.

Besökarna njuter särskilt av den särpräglade naturen, vandringslederna och -konstruktionerna. De viktigaste besöksmålen var Haukkalampiområdet, Kattilaområdet och Finlands naturcentrum Haltia.

Under de senaste åren har servicestrukturerna i Noux reparerats och utvecklats. Det syns också i besökarnöjdhetsindexet, som har stigit jämfört med föregående besökarundersökning som gjordes åren 2015–2016. I år var de som besökt Noux särskilt nöjda med eldplatserna som underhölls med ved, rastplatserna, rutternas och konstruktionernas säkerhet, parkeringsplatserna, vägnätet och skyltarna längs vägarna, nationalparkens webbplats och servicen i naturcentrum Haltia.

Noux nationalpark har etablerat sig som rekreationsobjekt för invånarna i Helsingfors och Esbo: största delen av dem som svarade på enkäten hade besökt Noux nationalpark tidigare och största delen var lokala invånare. Bland respondenterna fanns det få som besökte nationalparken för första gången. Under de senaste fem åren hade besökarna besökt Noux nationalpark i genomsnitt 10 gånger.

– Noux är ett särskilt populärt mål för dagsutflykter. Det är fint att vi kan erbjuda huvudstadsregionens invånare tillträde till ett fint naturobjekt på ett enkelt sätt, även med kollektivtrafik. Vi har också strävat efter att svara på den ökade efterfrågan under coronaåren bland annat genom att öka parkeringsutrymme och förnya vandringskonstruktionerna”, säger specialplanerare Liisa Neuvonen vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Serviceutbudet i Noux har blivit mångsidigare och besökarnas penninganvändning har ökat

Noux nationalpark är ett populärt naturobjekt även med nationella mått mätt: i fjol var den Finlands tredje mest besökta nationalpark. År 2021 registrerades 314 500 besök i Noux. Det uppskattade antalet besök i år är något större, 315 000.

Besökarna har en betydande och positiv inverkan på den lokala ekonomin: den totala inkomsteffekten av besökarnas penninganvändning ökade från föregående besökarundersökning, från cirka 3,9 miljoner euro till cirka 6,9 miljoner euro. Den totala sysselsättningseffekten av besökarnas penninganvändning ökade från 23 till 40 årsverken.

Mest pengar användes till inkvartering och mat- och detaljhandel. Besökarnas inkvartering samt kafé- och restauranginköp hade den största lokala ekonomiska inkomsteffekten.

– Serviceutbudet i Noux har under de senaste åren blivit betydligt mångsidigare. Uthyrning av utrustning och inkvartering erbjuds i allt högre grad året runt. Utöver olika motionsformer möjliggör detta även att besökarna kan vistas längre i området, vilket syns som fördelar i den lokala ekonomin, summerar Liisa Neuvonen.

Mer information:

Specialplanerare Liisa Neuvonen / Forststyrelsen, liisa.neuvonen@metsa.fi, tel. +358408099469