Publicerad 24.1.2020

Natur och Miljö ny samarbetspart i Ekenäs naturum

Pressmeddelande: Natur och Miljö, Forststyrelsen och Raseborgs stad, 24.1.2020

Ekenäs naturum, gamla Gnägget blir en av baserna för Naturskolan Utterns personal år 2020. Forststyrelsen blir också kvar i huset. Under året utformas en plan för ett nytt regionalt center för miljöpedagogik, naturturism och miljöinformation.

Natur och Miljö har beviljats Leaderfinansiering för utvecklingsprojektet ”Nya Naturum”. En projektutredare skall samla alla aktörer med intresse för naturbaserade aktiviteter i regionen för att skapa en gemensam vision.

– Rekryteringen av projektutredaren pågår ännu, men projektkontoret kommer att finnas i Naturum, berättar verksamhetsledare Bernt Nordman från Natur och Miljö.

Natur och Miljö kommer in som hyresgäst i Ekenäs naturum under projektperioden. Föreningen har ansökt av Raseborgs stad om hyresfrihet för år 2020. Beroende på hur framtida verksamheten kommer att se ut, så görs ett nytt hyreskontrakt för byggnaden fr.o.m. 1.1.2021.

Natur och Miljö och Forststyrelsen diskuterar ännu detaljerna i ett samarbetsavtal, men parterna är ense om att utrymmena skall kunna användas för publikevenemang.

Forststyrelsen kommer att sköta kundbetjäningen under sommarsäsongen.

– I Ekenäs naturum bjuder vi utflyktstips och information om nationalparken. Turister har möjlighet att besöka utställningen om havsnaturen. Forststyrelsens naturtjänster håller också kvar några arbetspunkter för sin personal, säger regiondirektör Henrik Jansson från Forststyrelsen.

– Raseborgs stad ser positivt på att Naturskolan Utterns bas och ett nytt regionalt center för miljöpedagogik, naturturism och miljöinformation är belägen i Raseborg och detta ger möjlighet för nya aktiviteter och samarbeten, säger Jennifer Gammals, utvecklingschef vid Raseborgs stad.

Naturskolan Uttern är Finlands äldsta naturskola och drivs av den finlandssvenska miljöorganisationen Natur och Miljö. En av Natur och Miljös lokalföreningar är Raseborgs Natur rf. Naturskolan Uttern erbjuder utomhusundervisning i naturen åt grupper från daghem och skolor i västra Nyland och huvudstadsregionen. Verksamhet är mobil, men naturskolans lärare behöver kontor och lager för undervisningsutrustning. Sedan tidigare har Naturskolan Uttern kontor även i Sjundeå.

Mera information:
Bernt Nordman, verksamhetsledare, Natur och Miljö, tfn 045 2700313
Henrik Jansson, regiondirektör, Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster, tfn 0400 328759
Jennifer Gammals, utvecklingschef, Raseborgs stad, tfn 040 6208676