Publicerad 28.6.2024

Nationalparkschefer från hela världen samlas i Åbo 2.-4.7. – naturförlust, klimatförändring och restaurering ör diskussionsämnen

Ledarna för de organisationer som ansvarar för nationalparkerna och statens övriga naturskyddsområden från sexton olika länder samlas i Åbo nästa vecka för att diskutera naturförlusten, klimatförändringen och naturskyddsområdenas roll i bekämpningen av dem. Nationalparkschefer från t.ex. Kanada, USA, Australien, Sydkorea och Tjeckien kommer också att bekanta sig med nationalparkerna Kurjenrahka och Skärgårdshavet under sitt besök.

Forststyrelsens Naturtjänster, som sköter statens naturskyddsområden i Finland, ordnar evenemanget tillsammans med Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och dess skyddsområdeskommission (WCPA). Naturförlusten och klimatförändringen är starkt aktuella i diskussionerna nästa vecka i Åbo. Ledarna strävar efter att hitta metoder för att effektivare informera finansiärerna, beslutsfattarna och medborgarna om fördelarna med naturskyddet, så att finansieringen av skyddsområdena kan höjas till en hållbar nivå.

– Att stoppa naturförlusten är vår viktigaste uppgift som förvaltare av statens naturskyddsområden. Naturskyddsområdena hjälper också till att bekämpa klimatförändringen och anpassa sig till den. Tillsammans med kollegerna diskuterar vi t.ex. hur vi i naturskyddsområden kan främja internationella åtaganden med anknytning till den biologiska mångfalden, säger naturtjänstdirektör Henrik Jansson från Forststyrelsen.

Under naturmötet i Montreal 2022 kom man t.ex. överens om att senast 2030 skydda minst 30 procent av jord- och vattenområdena på jordklotet, bekämpa skadliga invasiva arter och stoppa ökningen av hotade arter: Naturmötet i Montreal COP15 – Miljöministeriet.

– För det här arbetet finns det fortfarande mycket att göra i de skyddsområden som redan finns i Finland. I Åbo delar vi lärdomar och erfarenheter med andra länder om hur skyddsområdena sköts på ett effektivt sätt. I fjol gjorde vi en internationell utvärdering av kvaliteten på vårt arbete i statens naturskyddsområden i Finland, nu kan vi dela med oss av lärdomarna från utvärderingen till andra, säger Jansson.

Journalist: kom och intervjua naturskyddschefer den 3 juli på Hotell Kakola

Den 3 juli kl. 8:30 kan journalister intervjua Forststyrelsens Naturtjänsters naturtjänstdirektör Henrik Jansson, IUCN:s skyddsområdeskommissions ordförande Madhu Raoa, Parks Canadas vicepresident Darlene Upton och chefen för den internationella naturskyddsorganisationen i Tjeckien (arrangör av mötet 2023) Tomáš Růžičkaa i Åbo i Hotell Kakola.

Anmälningar senast måndagen den 1 juli kl. 16 till kommunikations- och partnerskapsdirektören Johanna Salomaa-Valkamo per e-post: johanna.salomaa-valkamo@metsa.fi

Fakta: Det globala nätverket av ledare för organisationer i skyddsområden (World Protected Areas Leaders Forum, WPALF)

  • World Protected Areas Leaders Forum, dvs. WPALF, är ett globalt nätverk för ledare för organisationer i skyddsområden som grundades 1999 i anslutning till Internationella naturvårdsunionens IUCN (International Union for the Conservation of Nature) kommission för skyddsområden (World Commission on Protected Areas, WCPA).
  • WPALF erbjuder cheferna för skyddsområdenas organisationer möjlighet att dela information, diskutera aktuella strategiska frågor och gemensamma utmaningar, samt främja globalt samarbete och kännedom om skyddsområdenas betydelse.
  • Det senaste WPALF-mötet ordnades i Tjeckien i juni 2023.
  • Sammankomsten i Finland i juli stärker Finlands ställning som en internationell föregångare inom naturskydd samt som en aktiv aktör inom IUCN – i synnerhet dess skyddsområdeskommission.

Mer information till medierna:

Direktör för kommunikation och partnerskap Johanna Salomaa-Valkamo, Forststyrelsens Naturtjänster,

tfn 040 355 8025, e-post i formen: fornamn.efternamn@metsa.fi