Publicerad 26.1.2018

Nationalparkernas inverkan på ekonomin och hälsan fortsatte öka 2017 – Finansieringen motsvarar inte de ökade besökarantalen

Under 2017 gjordes över 3,1 miljoner besök i Finlands nationalparker, vilket innebär en ökning med tio procent jämfört med föregående år. Effekterna av de pengar nationalparksbesökarna spenderade i närområdet ökade med 15 procent, och den positiva hälsoeffekt de själva uppskattade att besöken gav är värd 310 miljoner euro. Samtidigt som Forststyrelsen som sköter om nationalparkerna är glad över att nationalparkerna är så populära, finns det en oro för att resurserna inte ska räcka till för att sköta om och restaurera nationalparkerna och de historiska objekten. Att de är i gott skick är en förutsättning för att främja naturturismen och för att trygga deras värde.

Nationalparkerna fortsatte öka i popularitet i hela landet 2017. Nationalparkernas besökarantal ökade med 10 procent jämfört med föregående år och även om den nyaste nationalparken Hossa inte skulle räknas med var ökningen 6 procent. Hossa var tidigare ett av statens strövområden. I och med att den fick nationalparkstatus ökade besökarantalet med nästan 100 procent jämfört med föregående år. De andra nationalparker som ökade mest i popularitet var Urho Kekkonens nationalpark, Repovesi nationalpark, Koli nationalpark, Pallas-Yllästunturi nationalpark, Syöte nationalpark och Bottenhavets nationalpark.

Nationalparkerna blev bland annat populärare tack vare att naturen var en väldigt synlig del av Finland100 firandet och genom stora evenemang som hölls i nationalparkerna inom projektet Naturens dagar. Antalet internationella turister ökar också.

”Vi är exalterade över att Finlands natur och nationalparker har fått en så stark ställning i Finlands turism och finländarnas fritid”, säger naturtjänstdirektör Timo Tanninen vid Forststyrelsen.

Naturområden och historiska platser gynnar den lokala ekonomin och folkhälsan

Forststyrelsen följer med hur de pengar besökarna spenderar inverkar på den lokala ekonomin när det gäller nationalparker och statens strövområden, en del andra betydande naturobjekt och viktiga historiska platser. De ekonomiska effekterna av alla de objekt som omfattades av kalkylen för den lokala ekonomin steg med 25,9 miljoner euro eller 11 procent jämfört med ifjol, och var sammanlagt 258 miljoner euro.

De som besökte skyddsområdena upplevde att besöken också gav dem betydande hälsoeffekter och välbefinnande. Enligt besökarundersökningar upplever över 87 procent av dem som besöker naturområden och historiska platser att besöket har varit till ganska stor eller mycket stor fördel för hälsan och välbefinnandet. Besökarna uppskattade fördelarna för hälsan och välbefinnandet till ett värde av cirka 100 euro per besök.

Finansieringen motsvarar inte belastningen

Kundnöjdheten är fortfarande bra för Forststyrelsens naturområden och historiska platser: 4,34 på skalan 1–5.

Forststyrelsen är rädd för att den nuvarande finansieringen inte räcker till för att garantera besökarna bra upplevelser i fortsättningen och till att utveckla naturturismen genom det.

”Vi har blivit väl behandlade i statens utmanande ekonomiska situation, men basfinansieringen räcker inte till för att trygga nivån på tjänsterna. Områdenas infrastruktur, såsom parkeringsmöjligheterna, måste utvecklas till exempel i Noux, Repovesi, Koli och Ylläs. Förutom utvecklingsbehoven har vi en betydande reparationsskuld som vi uppskattar till cirka 44 miljoner euro för leder, byggnader och konstruktioner i nationalparkerna och våra andra objekt. På de historiska platserna är den över 70 miljoner euro”, säger Sakari Kokkonen som är chef för rekreation och turism i naturen.

Forststyrelsen betonar att tilläggsfinansiering också behövs för att trygga natur- och kulturarvsvärdena.

”Om vi förlorar dessa värden, förlorar objekten sin dragningskraft. Då försvinner även förutsättningarna för natur- och kulturturismen”, konstaterar Timo Tanninen.

Mer information av Forststyrelsen:
Allmänt: Timo Tanninen, naturtjänstdirektör, 040 661 0033
Sakari Kokkonen, chef, rekreation och turism i naturen, 0400 241 411
Metod: Joel Erkkonen, specialplanerare, 040 530 8693