Publicerad 23.1.2020

Nationalparkernas dragningskraft och ekonomiska effekt ökar ännu mera – tilläggsfinansieringen för Forststyrelsens Naturtjänster kommer i rättan tid

Under 2019 gjordes cirka 3,22 miljoner besök i Finlands nationalparker, vilket innebär en ökning med två procent jämfört med föregående år. Den inverkan som nationalparksbesökarnas spenderande av pengar i närområdena har också ökat 3,7 % och är nu över 219 miljoner euro. Tillväxtprocenten har varierat från år till år, men den stigande trenden har fortsatt i redan över 15 år. Sifforna pekar på att tilläggsfinansieringen från statens budget till Forststyrelsens Naturtjänster kommer att skapa mycket samhälleligt mervärde.
274 400 besök gjordes på statens strövområden, vilket är 4 % mer jämfört med året innan. 802 300 besök gjordes till de historiska objekten, vilket är en ökning på 3 % jämfört med året innan. Besöksantalen har även ökat för andra populära naturobjekt. För alla områden för Forststyrelsens Naturtjänster och i naturum var helhetsbesöksantalet över 8 miljoner. Alla ökningssiffror tyder på den ökade populariteten av naturturism och att röra sig i naturen, samt mångsidigheten av dess användning.
”Besöksantalet har hela tiden ökat, men vår finansiering har minskat. Om den här utvecklingen hade fortsatt, hade antalet besökare och den samhälleliga effekten även börjat minska. Även hållbarheten och kundsäkerheten skulle ha prövats, om vi inte hade haft råd att underhålla tjänsterna. Därför är vi tacksamma att finansieringen för Naturtjänster fortsätter öka och för framtidsinvesteringen för utveckling. Vi kan se till hållbarheten och få friluftstjänsterna i skick”, säger naturtjänstdirektör Timo Tanninen.
Många anledningar till kundnöjdhet
Kundnöjdheten för tjänsterna har hållits på en hög nivå och var förra året 4,38 på skalan 1–5. Den har dock minskat vid ställen med stor efterfrågan, som inte kunnat investera i terrängservice och trafiklösningar.
”Med tilläggsfinansieringen kan vi förbättra tjänsterna vid dessa mest populära ställen och lösa problemen med rusningstrafik. Dessutom hoppas vi att framför allt kommuner nära stora städer kommer med och utvecklar kollektivtrafiken till nationalparker och andra populära naturobjekt. Kollektivtrafiklösningen till Kurjenrahka nationalpark i Egentliga Finland är ett fint exempel på det här. I huvudstadsregionen är det däremot trängsel vid Noux och Sibbo storskogs nationalparker vid rusningstid, och här behövs definitivt fungerande kollektivtrafiklösningar”, konstaterar Tanninen.
Det finns många anledningar till att naturobjekt och historiska objekt är populära. Det centrala är att betydelsen för dessa objekt har ökat i och med inhemsk och internationell turism, och medvetenheten om naturens hälsoeffekter har ökat. Dessutom har Forststyrelsen under vinterperioden byggt rutter i populära nationalparker och utvecklat stödjande tjänster för sommaraktiviteter, vilket märks i hur sommarturismen blivit starkare. När det gäller historiska objekt har ökningen skett främst i närheten av stora städer. Dessa tillväxttrender bedöms bli starkare även i fortsättningen.

De lokala ekonomiska effekterna ökar igen – samhälleligt mervärde från hälsofördelar

Den totala effekten på de lokala ekonomierna som berörs av besökarnas spenderande av pengar har ökat ytterligare. Nationalparkernas effekt var 219,3 miljoner euro, vilket var en ökning på 3,7 % i jämförelse med föregående år*. För alla 63 skyddsområden som följs upp var helhetseffekten av besökarnas spenderande sammanlagt 321,9 miljoner euro för de lokala ekonomierna. Gynnsam ekonomi- och sysselsättningsutveckling är resultatet av ett fungerande partnerskap mellan turismföretag och Forststyrelsens Naturtjänster.
Besökarna uppskattade fördelarna för hälsan och välbefinnandet av ett besök till ett värde av cirka 100 euro**. Enligt besökarundersökningar har speciellt naturområden och kulturarvsobjekt en betydelse för psykiskt välmående. Områden med högt naturligt mångfaldsvärde och rika kulturarv gör oss gott.
Nationalparkerna får också människor att röra på sig på ett mångsidigt sätt. Till exempel enligt en besökarundersökning gjord i Koli år 2019 rörde sig kunderna med muskelkraft i nationalparken över en miljon kilometer. Vid sidan om traditionell vandring, paddling och skidning har nya aktiviteter uppstått, så som terrängcykling, stiglöpning och långfärdsskridskoåkning. De mångsidiga möjligheterna att motionera och röra på sig i nationalparkerna öppnar dörrar för till exempel barn och unga, vars kontakt med naturen ännu formas.
* Koefficienten som används vid uträkningen av de lokala ekonomiska effekterna har uppdaterats. Rapporten på nätet (på finska; julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2413)
** Siffran är svarens median.
Siffrorna på nätet (på finska, metsa.fi):
Mer information:
Allmänna kommentarer: Naturtjänstdirektör Timo Tanninen, timo.tanninen(at)metsa.fi, tfn 040 661 0033
Uppgifter om resultaten: Specialplanerare Liisa Kajala, liisa.kajala(at)metsa.fi, tfn 0400 233 571; specialplanerare Olli-Petteri Help, olli-petteri.help(at)metsa.fi, tfn 040 745 0536