Publicerad 31.5.2023

Närpes godkände planeringsinitiativet för havsbaserad vindkraftspark

Närpes stadsstyrelse har godkänt Forststyrelsens planeringsinitiativ för en havsbaserad vindkraftspark. Den havsbaserade vindkraftsparken planeras på det öppna havsområdet utanför staden.

Forststyrelsen lämnade in planeringsinitiativ för fem nya havsbaserade vindkraftsparker på västkusten i början av april. Pyhäjoki, Brahestad, Siikajoki och Karlö har redan godkänt dessa initiativ tidigare.

Det öppna havsområdet framför Närpes är anvisat för vindkraftsproduktion i gällande havsplan och utkastet till landskapsplan för Österbotten 2050.

”Det är fråga om en mycket stor satsning som är av betydelse för såväl Finlands nationella energi- och klimatmål som den regionala näringslivsutvecklingen, men som förstås också påverkar den lokala miljön. Styrelsen beslöt enhälligt att planeringen kan inledas, då att det behövs en grundlig utredning för att bedöma i vilken utsträckning området är lämpligt för ändamålet. Beslutet träder ikraft om ett par veckor, då fullmäktige fastställt vilken decibelgräns som framöver ska gälla för vindkraftsbuller i Närpes”, säger stadsdirektör Mikaela Björklund.   

I Finland har kommuner ensamrätt att besluta om planering och konstruktion av havsbaserad vindkraft som ligger inom deras områden. Detta gäller även för statligt ägda områden. Forststyrelsen å sin sida ansvarar för utvecklingen och förundersökningen av statliga områden inom territorialvattnet samt konkurrensutsättningen för att hitta partner till projekt.

En havsbaserad vindkraftspark begränsar inte användningen av havsområdet för båtliv, fiske och rekreation. Under byggandet av kraftverken är tillgången till området begränsad av säkerhetsskäl. Det område som arrenderas ut till vindkraftsparken kommer att hållas i statens ägo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikaela Björklund, stadsdirektör, Närpes, tel. +358 40 709 1655

Ville Koskimäki, projektutvecklingschef för vindkraft, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tfn 0206 394 021,
e-post: ville.koskimaki@metsa.fi

Hanna Kaurala, kommunikationschef, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tfn 0206 394 239,
e-post: hanna.kaurala@metsa.fi

Läs mer om utvecklingen av havsvindkraft på Forststyrelsens webbsida:
https://www.metsa.fi/sv/ansvarsfull-naringsverksamhet/vindkraft/stora-mojligheter-for-havsvindkraften/

Beställ Forststyrelsens nyhetsbrev om havsvindkraft på adressen:
https://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/